Klíčové aktivity projektu

MAP IV

  • MAP IV - AKTIVITA 1: ŘÍZENÍ PROJEKTU
    • spojení na členy realizačního týmu jsou uvedeny v sekci "KONTAKTY"
  • MAP IV - AKTIVITA 2: VNITŘNÍ HODNOCENÍ PROJEKTU
  • MAP IV - AKTIVITA 3: ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP
  • MAP IV - AKTIVITA 4: IMPLEMENTACE AKČNÍCH PLÁNŮ