Dokumenty projektu MAP

Akční plány:

Strategický rámec MAP:

připomínky zasílejte v období do 3. 1. do 10. 1. 2023 (do 12,00 hod.) na machova@masbln.cz

Analýza území:

připomínky zasílejte v období od 3. 1. do 10. 1. 2023 (do 12,00 hod.) na machova@masbln.cz