Ze školy na Trh práce

infoabsolvent.czInformační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Informačním systému ISA+ nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy.

Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

Buď mistr

Web www.budmistr.cz představuje osm řemesel, která jsou perspektivní, a to jak z pohledu jejich studia, tak následného uplatnění. Všechny totiž souvisí se stavebnictvím, kde je doslova "hlad" po kvalitních řemeslnících. Seznamte se s jednotlivými profesemi a studijními obory a zjistěte, jak si vedou ti, co se rozhodli tahle řemesla dělat.

Najdete zde například pracovní listy, kde jsou návodné postupy pro vytvoření konkrétního výrobku ze dřeva, keramické dlažby, plechu nebo odpadního potrubí, které jsou určeny nejen pro žáky základních škol, kteří se rozhodují o dalším studiu na střední škole, ale také jejich rodiče, pedagogy a veřejnost jako takovou.

Salmondo Junior pro všechny ZŠ v Jihočeském kraji

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje  a díky spolupráci Jihočeské Hospodářské komory (JHK) je Salmondo Junior (verze aplikace určená pro ZŠ) součástí webového portálu Impuls pro kariéru a v rámci podpory kariérového poradenství ho mají k dispozici všechny základní školy v Jihočeském kraji.

V rámci dohodnuté spolupráce již začala probíhat série školení v Jihočeském kraji, na kterých je výchovným poradcům základních škol aplikace detailně představena. Poradci si vyzkouší práci s aplikací a jednotlivými nástroj ať už z pohledu studenta nebo poradce, tak, aby po konci školení byli schopni Salmondo Junior samostatně na své škole  využívat. Poradci také získají přehlednou příručku s anotacemi k jednotlivým částem aplikace.

IMPULS PRO KARIÉRU

  • asistenční poradenské centrum zabývající se rozvojem kariérového poradenství na školách, které propojuje studenty se zaměstnavateli.

KARIÉRA 21. STOLETÍ

  • podívejte se na následující videospoty: