Pracovní skupiny/ místní lídři

V rámci projektu MAP IV pro ORP Trhové Sviny jsou ustanoveny 4 pracovní skupiny, přičemž 3 pracovní skupiny jsou povinné. Složení pracovních skupin viz níže. Každá pracovní skupina se setkává minimálně 4x ročně.

Složení pracovních skupin MAP IV pro ORP Trhové Sviny:

Složení pracovních skupin MAP IV pro ORP Trhové Sviny
PS Pro financování Pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí Pro rovné příležitosti Pro předškolní vzdělávání
expert Mgr. Michal Jarolímek Mgr. Jana Matoušková Mgr. Marcela Krychová Bc. Zuzana Kojanová
člen Helena Kyselová PaedDr. Jaroslav Baláš Karel Zettl Bc. Božena Velíšková
člen Mgr. Gabriela Štrosserová Mgr. Lenka Kučerová Mgr. Kateřina Přibylová Mgr. Jana Vondráčková
člen Mgr. Věra Korčaková Mgr. Gabriela Urbánková Lucie Sovová Jitka Vráblíková
člen Růžena Balláková Mgr. Zbyněk Drbout Mgr. Jiří Pavel Mgr. Vít Sumerauer
člen Ing. Dagmar Kulhanová Mgr. Bohumír Kratoška   Bc. Marie Kučerová
člen   Mgr. Václav Tröstl     

1. setkání pracovních skupin projektu MAP IV pro ORP Trhové Sviny proběhlo v měsíci únor 2024. Zápisy z prvních setkání PS jsou zde: