Místní akční plán

Od listopadu 2023 realizujeme projekt MAP IV ORP Trhové Sviny (registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008133.

Návaznost na projekty:

Od března 2022 do listopadu 2023 - realizace MAP III pro ORP Trhové Sviny (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021846).

Od března 2018 do února 2022 - realizace MAP II pro ORP Trhové Sviny (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008633).

Od března 2016 se začal realizovat Místní akční plán (MAP) pro obec s rozčířenou působností (ORP) Trhové Sviny (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000133) trval do února 2018.

Cílem místních akčních plánů je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání – společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Tato spolupráce povede k: 

  • Systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol 
  • Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání 
  • Podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka 
  • Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka v inkluzívní škole 
  • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči 

Cílem je plánovat společné a sdílené aktivity v území – pro zlepšení kvality, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání, zlepšení spolupráce ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.