Výuka na dálku a na doma...- tipy

Na tuto podstránku průběžně doplňujeme nejen aktuální nabídky webinářů (především NPI ČR) a informace k programu vysílání ČT2 UčíTelka, ale také řadu důležitých informací, odkazů, online podpory a  praktikých návodů, nebo doporučení se zaměřením na formativní hodnocení žáků a jejich motivaci.

Budeme rádi za zpětnou vazbu - co se odvědčilo, co doporučíte kolegům. Rádi zveřejníme!

Vedle níže uváděných odkazů jsou důležitými zdroji rovněž metodické portály:

Metodický portál RVP.CZ,  Ema - Metodický portál RVPPortál veskole.cz.

Komunikace a řízení výuky

Zdroje pro 1. stupeň ZŠ

Zdroje pro 2. stupeň ZŠ

Zdroje pro SŠ

Další vzdělávací zdroje

Tým MAP II ORP ČB.

Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka.

Každý den od 9 hodin čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2 poutavé vyučování doprovázené moderátory.

Odpoledka na ČT2 je určena žákům 2. stupně, program tvoří edukační a osvětové pořady. 

Na ČT1 měkolik dnů v týdnu od 14 hodin pak probíhá Škola doma pro žáky před přijímacími zkouškami na střední školy a víceletá gymnázia.

Česká televize také spustila nový portál s názvem ČT edu. Nabízí na něm přes 3000 krátkých vzdělávacích videí určených pro děti předškolního věku i žáky středních škol a členěných podle stupňů vzdělávání i konkrétních témat.

V těsné součinnosti s učitelkami, které pod metodickým a organizačním vedením NPI ČR vyučují v pořadu České televize UčíTelka, připravuje Česká školní inspekce opakovací a procvičovací testy pokrývající učivo z češtiny, matematiky a z oblasti Člověk a jeho svět pro 1. až 5. ročník ZŠ, které je každý den v pořadu probíráno. Testy jsou k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Žáci, kteří výuku prostřednictvím programu UčíTelka sledují, si tak mohou probírané učivo s využitím připravených elektronických testů zopakovat a procvičit. Nabídka bude průběžně rozšiřována o další testy reflektující příslušné učivo tak, jak bude postupně během vysílání jednotlivých dílů pořadu probíráno.

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a poté v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy s logem UčíTelka. Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

ÁMOS Vision -  nový, dočasný koncept pro školní informační panely ÁMOS vision na ZŠ a SŠ pod názvem Učitel na dálku. Do škol tak půjdou prostřednictvím této platformy také informace, které prezentujeme na webu NPI ČR.

ÁMOS vision - Učitel na dálku

Rozhodli jsme se přispět k informovanosti učitelů a dalších pracovníků ve školách tím, že kompletně upravíme obsah vysílání školních informačních panelů ÁMOS vision. Obsah nově zaměřujeme na učitele, a to zejména na oblast distančního vzdělávání a přehled aktuálních informací z domova i ze světa. Pozitivní ohlasy na tento krok již máme, což nás utvrzuje v tom, že jdeme správným směrem.

Obsah nového konceptu Učitel na dálku tvoří:

  • Vysílání zaměřené na distanční vzdělávání
  • Výukové nástroje, nástroje pro komunikaci, zdroje a materiály
  • Inspirace, tipy a ukázky z praxe
  • Informace z domova i ze světa
  • Regionální zprávy
  • Aktuální informace ze školství
  • Novinky v rámci školních systémů

Více informací o konceptu Učitel na dálku najdete zde: https://amosvision.cz/cz/ucitel-na-dalku

Škola teď nemusí být jen hromada domácích úkolů. V Heuréce mají INDIVINĎULÁKA – postavičku, která pomáhá při plánování učení až na 14 dní. Klíčem je spolupráce rodič – dítě – učitel, kdy ve vzájemné spolupráci dochází k stanovování velmi individualizovaných cílů a obsahu učení.

„V podstatě si to můžete představit tak, že každé dítě má v současné době své IVP v podobě Indivinďuláka a ke každému se přistupuje individuálně,“ říká Jan Kala, zřizovatel sítě základních škol Heuréka a ředitel Centre for Modern Education.

Zároveň jsme se snažili o to, aby děti měly k dispozici podnětné prostředí i doma, a to nejenom v podobě online aktivit (doba strávená před obrazovkou rapidně a nezdravě vzrostla), ale i v podobě offline vzdělávacích aktivit. Z tohoto důvodu jsme dětem rozeslali nejen doporučení na online aktivity, ale například i vzdělávací balíčky (video viz příloha), které je mají inspirovat například ke hraní vzdělávacích her (Ypsilonie, matematický blokus, matematické piškvorky atd.) nebo k tvořivé činnosti, například psaní povídky. Vedle toho běží i volitelné online semináře.“

Klíčem tohoto „projektu“ je spolupráce rodič – dítě – učitel. V tomto trojúhelníku je plánována výuka pro každé dítě vždy na 14 dní, a to právě formou INDIVINĎULÁKA. Tento individuální přístup je velmi náročný na organizaci a čas učitelů, nemusí být tedy použitelný pro běžnou školu. Ale jistě může být určitou inspirací. Modelový individuální plán pro žáka najdete v příloze.

K formativnímu hodnocení bylo natočeno video, které můžete zhlédnout.

Využijte dvě nabídky pro historická bádání dětí a mládeže: Když školy nemohou přijít do muzea, přichází Muzeum hl. m. Prahy za žáky domů (virtuální výstavy, Dějiny Prahy za školou a webová stránka pro mladší žáky).

Webové a virtuální výstavy

Aplikace HistoryLab zase žákům ukazuje, jak mohou za pomoci interaktivních nástrojů pracovat s historickými prameny.

Za pomoci řady interaktivních nástrojů analyzují žáci v historické laboratoři krok po kroku dobové dokumenty, historické fotografie či zvukové záznamy. Katalog cvičení naleznou uživatelé ZDE. 

Na rozdíl od Internetu, který je přehlcen materiály pro výuku, nabízí a garantuje tato digitální technologie vhodný výběr kvalitních pramenů. Vybraná zadání jsou ověřována testy a též zpětnou vazbou žáků. Aplikace HistoryLab motivuje k samostatné práci a k osvojování dovedností krok po kroku funkční redukcí učiva. Vysokou edukační hodnotu zajišťuje spolupráce širokého konsorcia. Koncepční shoda je podložena širokým pedagogickým výzkumem a relevantní didaktickou teorií.

Úvodní video obsahuje představení nabídky, seznámení s principy ovládání, vysvětlení, jak zadat domácí úkol, nabízí prostor pro pochopení situací i závěrečnou diskuzi.

https://www.youtube.com/watch?v=VKWujBrnDfU

Učitelé zde naleznou užitečné tipy nejen do výuky biologie, fyziky a chemie a dozvědí se, jak mohou rozvíjet přírodovědnou a digitální gramotnost svých žáků a sdílet své zkušenosti s pedagogy z jiných škol.

Digitální technologie ve výuce přírodopisu

Poznávejte se žáky přírodu prostřednictvím metod badatelsky orientované výuky. Využívejte chytré telefony a tablety pro získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat o přírodě a v přírodě. Pomáháte tím rozvíjet digitální gramotnost žáků.

Voda – balená, nebo z kohoutku?
Seznamte žáky s moderními analýzami pitné vody a porovnejte kvalitu balené i kohoutkové vody. Veďte se žáky diskuzi o rozdílech mezi balenou a kohoutkovou vodou a o životním prostředí.

Zvuky kolem nás

Zachyťte a porovnejte nejrůznější zvuky a hluky ve škole i v okolí školy. Využijte k tomu aplikace v mobilních zařízeních.

Poznávání přírody pomocí chytrých aplikací
Vyrazte do přírody a fotografujte zvířata, rostliny a houby. Volně dostupné aplikace Vám pak pomohou s jejich identifikací. Přispějete tím k mapování živé přírody kolem nás.

Digitální technologie ve výuce fyziky

Fyzika nabízí mnoho zajímavého k pozorování a bádání. Poznávejte se žáky fyzikální jevy a veďte je k sebejistému a tvořivému využití technologií při učení.

Rozvoj badatelsky orientované výuky přírodních věd

Prostřednictvím center kolegiální podpory můžete sdílet své zkušenosti s pedagogy jiných škol a účastnit se pravidelných webinářů a konferencí.