Dokumenty

Existující strategické dokumenty v území mající souvislost s oblastí vzdělávání:

Strategie na národní úrovni:

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 - Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016-2018 http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2018 - 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-rgs-2015-2020.pdf

Strategie na krajské úrovni:

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2016 - 2020 http://www.kraj-jihocesky.cz/281/koncepce_z_oblasti_vychovy_vzdelavani_a_sportu.htm

Strategie na regionální úrovni:

Strategie území správního obvodu ORP Kaplice v oblasti předškolního výchovy a základního školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství http://www.maspomalsi.cz/wp-content/uploads/2015/04/9knmvt-kaplice-1_2_oprava_viii_16032015_final_v.pdf

Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Pomalší http://www.maspomalsi.cz/projekt-sms-cr/spoluprace-pri-realizaci-projektu/

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Pomalší. Pracovní verze dokumentu http://www.maspomalsi.cz/strategie-2014-2020/dokumenty/

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení Růže http://mas.sdruzeniruze.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=100135&id_dokumenty=14601

Aktualizace akčního plánu SMO Pomalší pro období 2014 - 2020 http://www.pomalsi.cz/www/smopomalsi/fs/aktualizace-akcniho-planu-smo-pomalsi-2014-2020-2015-1-.pdf


Na tvorbě Strategického rámce (SR) MAP do roku 2023 regionu ORP Kaplice se podílejí všichni partneři a relevantní aktéři v území působící v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání, kteří mají zájem do tohoto procesu komunitně-expertního plánování vstoupit a aktivně se na něm podílet.

Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 13, 09/2022 Typ: PDF dokument, Velikost: 774.26 kB
Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 12, 03/2022 Typ: PDF dokument, Velikost: 965.46 kB
Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 11, 09/2021 Typ: PDF dokument, Velikost: 2.02 MB
Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 10, 03/2021 Typ: PDF dokument, Velikost: 936.02 kB
Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 08, 03/2020 Typ: PDF dokument, Velikost: 938.25 kB
Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 06, 03/2019 Typ: PDF dokument, Velikost: 902.36 kB
Akutalizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 05, 09/2018 Typ: PDF dokument, Velikost: 874.37 kB
Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 04, 03/2018 Typ: PDF dokument, Velikost: 724.72 kB
Aktualizovaný SR MAP ORP Kaplice - verze 02, 03/2017 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.32 MB
SR MAP ORP Kaplice Typ: PDF dokument, Velikost: 1004.97 kB
SWOT+SWOT3 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.14 MB


Dokumenty MAP:


Dokumenty MAP II

V této sekci je k dispozici konečná verze dokumentace MAP schválená ŘV ke konci projektu MAP II (05/2022):

Aktuální i starší verze strategického rámce jsou umístěny na samostatné záložce.

Další dokumenty a výstupy MAP II


Dokumenty MAP I

Prezentace ze Závěrečné konference MAP:

Další dokumenty MAP I