MAP ORP České Budějovice

Název projektu: MAP IV ORP ČB

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.02/00/23_017/0008250

Anotace projektu: MAP IV ORP ČB navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování I. a II. a III. na území správního obvodu ORP České Budějovice. Cílem projektu je prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace MAP ORP ČB, zkvalitnění vzdělávání v MŠ a ZŠ v reakci na problémy a potřeby identifikované v území prostřednictvím implementace akčních plánů, a také zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny.

Termín realizace projektu: 1. 12. 2023 - 31. 12. 2025   

Plakát MAP IV ORP ČB