Řídící výbor

Řídící výbor projektů MAP je tvořen zástupci organizací a dalších aktérů, kteří se pohybují v oblasti školství a vzdělávání.

Hlavním úkolem je příprava místního akčního plánu rozvoje vzdělávání a jeho implementace.

MAP IV

Složení řídícího výboru MAP IV:

Dokumenty řídícího výboru MAP IV: