Dokumenty MAP

DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP IV ORP ČB (12/2023 - 12/2025)

Pozvánky na akce jsou průběžně zveřejňovány v sekci ORP České Budějovice/AKCE.

Tiskové zprávy naleznete v sekci ORP České Budějovice/PUBLICITA.

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice jako celek sestává z těchto částí, které jsou průběžně aktualizovány:

 1. ÚVODNÍ ČÁST Typ: PDF dokument, Velikost: 395.41 kB (aktualizace 06/2023)
 2. ANALYTICKÁ ČÁST Typ: PDF dokument, Velikost: 1.22 MB (aktualizace 06/2023)
 3. STRATEGICKÁ ČÁST Typ: PDF dokument, Velikost: 463.26 kB (verze k 01/2024)
 4. AKČNÍ PLÁN  Typ: PDF dokument, Velikost: 1011.77 kB (aktualizace 07/2023)
  1. AP na rok 2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.16 MB,
  2. AP na rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 720.67 kB,
  3. AP na rok 2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 720.68 kB

V. Příloha - Strategický rámec (viz samostatná záložka na www)

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

Pracovní skupiny - pozvánky, dle termínu jednání:


ARCHIV: DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP III ORP ČB (06/2022-11/2023)

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ORP České Budějovice jako celek sestává z těchto částí, které jsou průběžně aktualizovány:

 1. ÚVODNÍ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 2. ANALYTICKÁ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 3. STRATEGICKÁ ČÁST (aktualizace 06/2023)
 4. AKČNÍ PLÁN (aktualizace 07/2023) - AP na rok 2023, AP na rok 2024, AP na rok 2025

V. Příloha - Strategický rámec (viz samostatná záložka na www)

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU MAP ORP ČB

Akční plán MAP ORP ČB pro rok 2023: dokumentotevřený formulář pro samostatné plánování 

REFLEKTIVNÍ ZPRÁVY:

Reflektivní zprávy zapojených organizací do projektu - v listinné formě  (archiv projektu)

Soupiska zapojených organizací zde

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

 • 24.-29.8.2023 - jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis
 • 5.-12.7.2023 -  jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis
 • 27.3.2023 - jednání ŘV hotel Budweis, pozvánka s programem zde, zápis z jednání
 • 6-11.1.2023 - jednání ŘV formou hlasování per rollam - zápis
 • 17.-31.8.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam, zápis z jednání
 • 1.-11.7.2022 - jednání ŘV formou hlasování per rollam, Zápis z jednání
 • 27.6.2022 - jednání ŘV hotel Budweis, pozvánka s programem zde, zápis z jednání

Pracovní skupiny - Dokumenty (pozvánky, dle termínu jednání)

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka (PS ČG) - 25.8.2022 , 5.10.2022, 29.11.2022, 1.2.2023, 24.4.2023, 10.5.2023, 6.9.2023

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka (PS MG) - 25.8.2022, 20.10.2022, 24.11.2022, 26.1.2023, 11.5.20236.9.2023

Pracovní skupina Polytechnika a digitální gramotnost (PS Poly) - 22.6.2022, 5.12.2022, 13.1.202323.2.2023, 11.5.20236.9.2023

Pracovní skupina Školní poradenská pracoviště - školní psychologové a speciální pedagogové (PS ŠPP PP) - 29.8.2022, 13.9.2022, 10.10.2022, 29.11.2022, 7.12.2022, 7.2.2323, 4.4.2023, 6.6.202326.9.2023, 25.10.2023

Pracovní skupina Školní poradenská pracoviště - výchovní a kariéroví poradci (PS ŠPP VKP) - 29.8.2022, 17.10.2022, 13.12.2022, 21.3.2023, 6.6.2023, 11.9.2023

Pracovní skupina pro rovné příležitosti (PS RP) - 30.8.2022, 18.10.2022, 15.12.2022, 23.3.2023, 6.6.2023, 25.9.23

Pracovní skupina pro financování (PS Fin) - 31.8.2022, 16.11.2022, 16.12.2022, 27.3.2023, 22.6.2023, 27.9.2023

Závěrečné společné setkání všech pracovních skupin 28. 11. 2023


Archiv: DOKUMENTY V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP II ORP ČB (06/2018 - 05/2022)

EVALUAČNÍ ZPRÁVY:

REFLEKTIVNÍ ZPRÁVY:

 • Reflektivní zprávy zapojených organizací do projektu - v listinné formě  (archiv projektu)
 • Soupiska zapojených organizací zde
 • Souhrnná zpráva příjemce o zapojení organizací - v listinné formě  (archiv projektu) MAP ORP II. brožura 2018 - 2021
 • Formulář pro vyjádření námitky, námětu, reakce či podnětu „MAP II ORP ČB“ - ke stažení zde.
 • 08/2020: Analýza vzdělávacího procesu na ZŠ v souvislosti s mimořádným stavem (covid-19) v ORP České Budějovice - Dotazník pro učitele a ředitele škol (ke stažení zde)
 • 10/2019: agregované Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol a základních škol v rámci projektu Šablony I a II OP VVV v jednotlivých ORP - srovnání úvodního šetření Šablony I a aktuálního šetření (ke stažení zde)
 • 05/2019: MAP II ORP ČB - Agregované výstupy ze Šetření v území ORP České Budějovice na školách, dle Metodiky rovných příležitostí  (ke stažení zde)

Dokumenty (výstupy, zápisy, prezentace) z konkrétních akcí naleznou účastníci v Zalogované části/Dokumenty.

Pozvánky na akce jsou průběžně zveřejňovány v sekci ORP České Budějovice/AKCE.

Tiskové zprávy nalezcete v sekci ORP České Budějovice/PUBLICITA.

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

Dokumenty - Pracovní skupiny MAP :

PS Čtenářská gramotnost:

PS Matematická gramotnost:

PS Polytechnické vzdělávání:

PS Rovné příležitosti:

PS financování:

TS/ PS Předškolní a neformální vzdělávání:

PS ŠPP (školské poradenské pracoviště – školní psychologové, speciální pedagogové):

1. setkání PS ŠPP pozvánka (565.82 kB)

Společná setkání PS:

19.11. 2019 setkání PS Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Polytechnická  výchova, Neformální a předškolní vzdělávání

25.11. 2019 setkání PS Financování a Rovné příležitosti


ARCHIV: DOKUMENTY VZNIKLÉ V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU MAP ORP ČB (01/2016 - 12/2017)

DOKUMENT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

finální dokument MAP schválený Řídícím výborem dne 6.12.2017:

((poznámka: dokumenty jsou až do aktualizace platné také pro MAP II ORP ČB; aktualizované dokumenty naleznete u dokumentace z jednání Řídícího výboru))

Dokumenty - Strategický rámec MAP:

Dokumenty byly schváleny Řídícím výborem MAP a odevzdány na Regionální stálou konferenci, kteří je předali na MMR a jsou oficiálně vyvěšeny spolu s dalšími Strategickými rámci z celé ČR na stránkách Územní dimenze zde

Dokumenty - Řídící výbor MAP:

Dokumenty - Pracovní skupiny MAP:

PS Základní vzdělávání: 

PS Předškolní výchova: 

PS Zájmové a neformální vzdělávání:

Společné jednání členů PS:

Dokumenty - setkávání v území - KA Budování znalostních kapacit:

PREZENTACE Z KONFERENCE "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU"

6.12.2017, hotel Budweis

 • Informace o Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání MAP ORP ČB a navazujících aktivitách v MAPII – Ing. Marta Krejčíčková - prezentace zde
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity – Aktivity PF JU aneb co se plánuje a jak o sobě víme? - PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. - prezentace zde
 • Jihočeská hospodářská komora – Propojení firem a škol, informace o aktuální činnosti JHK - Lenka Vohradníková, DiS. - prezentace zde
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání – Ing. Hynek Čížek, Ph.D. - prezentace zde
 • CLIL na Základní škole Matice školské 3, České Budějovice - Mgr. Jana Rychlíková - prezentace zde
 • Využití Školního programu v každodenní školské praxi na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice - Mgr. Miroslav Kůs - prezentace zde

Dokumenty - Řízení MAP:

Dokumenty MAP obecně: