O projektu MAP

MAP IV

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň IV
  • Reg. číslo: CZ.02.2.XX/00/23_
  • Fyzická realizace projektu: 01. 11. 2023 - 31. 12. 2025
  • Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň IV“ je spolufinancován Evropskou unií - prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Projekt se zaměřuje se na rozvoj spolupráce a podporu zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků v SO ORP Třeboň (25 obcí). Smyslem realizace projektu je na základě spolupráce a společného plánování realizovat aktivity, zaměřené na sdílení zkušeností, a konkrétní implementační aktivity MAP. MAP tak umožní řešení identifikovaných problémů, specifických pro dané území, a to v souladu s cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání Jihočeského kraje i Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Publicita Typ: PDF dokument, Velikost: 95.11 kB