Dokumenty

Logo EU a MŠMT

Platné dokumenty

Komunikační plán MAP IV ORP Strakonice Typ: PDF dokument, Velikost: 275.24 kB

Organizační struktura MAP IV ORPStrakonice Typ: PDF dokument, Velikost: 242.08 kB

Vize MAP IV ORP Strakonice Typ: PDF dokument, Velikost: 211.46 kB

Priority MAP IV a jejich zaměření Typ: PDF dokument, Velikost: 120.35 kB

Hodnocení Akčního plánu za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 593.75 kB

Evaluační plán a harmonogram evaluací Typ: PDF dokument, Velikost: 295.81 kB

Dokumenty k připomínkování

Dokumenty je možné připomínkovat na email lag.strakonicko@seznam.cz . Pro své náměty či podněty můžete využít i následující formulář - Formulář pro vyjádření k MAP IV Typ: RTF dokument, Velikost: 5.66 MB

Do 10.6.2024 je možné připomínkovat aktualizovaný strategický rámec včetně cílů a přílohu č. 1 Investiční a další priority MAP. Poté budou dokumenty schváleny ŘV MAP. 

Strategická část a Strategický rámec priorit MAP do roku 2028 Typ: PDF dokument, Velikost: 833.56 kB

Investiční priority ZŠ Typ: PDF dokument, Velikost: 863.33 kB

Investiční priority MŠ Typ: PDF dokument, Velikost: 628 kB

Investiční priority zájmové vzdělávání Typ: PDF dokument, Velikost: 754.08 kB

 

Připomínkování aktualizované vize, návrhu priorit a podkladů pro analytickou část probíhalo do 8.5.2024, dokumenty byly přesunuty do archivu.