Řídící výbor

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice - MAP II:

Zástupce realizátora projektu MAP

 • Ing. Eva Tarabová - MAS Pomalší o.p.s., manažer projektu

Zástupce kraje

 • Mgr. Šimon Heller - Jihočeský kraj

Zástupci zřizovatelů škol

 • Ivana Putzerová - město Kaplice
 • Veronika Zemanová Korchová - obec Benešov nad Černou
 • Ing. Petr Vágner - město Velešín

Zástupce obcí nezřizujících ZŠ ani MŠ

 • Josef Čabela - obec Soběnov

Vedení škol

 • Mgr. Jana Drdáková - ZŠ Fantova Kaplice
 • Mgr. Luděk Kopřiva - ZŠ Velešín
 • Mgr. Libuše Pařízková - ZŠ Omlenická Kaplice

Učitelé

 • Mgr. Jana Stejskalová - ZŠ a MŠ Malonty

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

 • Mgr. Ivana Žáčková - Charita Kaplice
 • Eliška Nováková - RC Budíček Kaplice
 • Petr Špatný, Dipl.um. - DDM Český Krumlov, pobočka kaplice

Zástupci ze školních družin, klubů

 • Romana Bouchalová

Zástupci základních uměleckých škol

 • Mgr. Anežka Opekarová - ZUŠ Kaplice

Zástupce KAP

 • Ing. Martin Kolář

Zástupce NIDV

 • Bc. Gabriela Švehlová

Zástupce rodičů

 • Mgr. Pavlína Bláhová

Zástupce MAS působících na území MAP

 • Ing. Magdalena Chytrová - MAS Sdružení Růže, z.s.

Zástupce ORP

 • Mgr. Libor Lukš

Zástupce odboru školství

 • Bc. Richard Čáp