Pracovní skupiny

Obsazení pracovních skupin, které řeší jednotlivé oblasti rozvoje vzdělávání na Kaplicku:

1. Pracovní skupina pro financování:

Obsahem práce pracovní skupiny pro financování je zejména plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové PS
Jméno Pozice Organizace
Mgr. Libor Lukš vedoucí PS, místní lídr ZŠ Fantova Kaplice
Ivana Putzerová konzultant Město Kaplice
Ing. Michaela Kuthanová člen MŠ 1. Máje, Kaplice
Mgr. Pavel Petr člen ZŠ Školní Kaplice

2. Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka:

Obsahem práce pracovní skupiny je především výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové PS
Jméno Pozice Organizace
Mgr. Jana Stejskalová vedoucí PS, místní lídr ZŠ a MŠ Malonty
Mgr. Jana Drdáková konzultant ZŠ Fantova Kaplice
Mgr. Luděk Kopřiva člen, odborník ICT ZŠ Velešín
Mgr. Leona Vejsová člen ZŠ a MŠ Horní Dvořiště
Mgr. Petra Matoušková člen ZŠ a MŠ Besednice
Mgr. Jitka Pražáková člen ZŠ a MŠ Římov

Síť místních lídrů

 • Mgr. Jana Stejskalová (ZŠ a MŠ Malonty),
 • Mgr. Vacková Dana (ZŠ Besednice),
 • Šindelářová Martina (Knihovna Besednice),
 • Nestřebová Jitka (ZUŠ Velešín),
 • Steel Pavlína (ZUŠ Kaplice)

3. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Obsahem práce pracovní skupiny je především výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové PS
Jméno Pozice Organizace
Mgr. Radomíra Stoličková vedoucí PS, místní lídr ZŠ a MŠ Bujanov
Ing. Bc. Miluše Návorková konzultant ZŠ a MŠ Malonty
Mgr. Dana Vacková člen ZŠ a MŠ Besednice
Mgr. Roman Vraspír člen, odborník ICT ZŠ Fantova Kaplice

Síť místních lídrů

 • Mgr. Radomíra Stoličková (ZŠ a MŠ Bujanov),
 • Mgr. Matoušková Petra (ZŠ Besednice),
 • Ing. Tomášková Eva (ZŠ Besednice),
 • Mgr. Sobolová Anna (ZŠ Omlenická),
 • Mgr. Josef Sviták (ZŠ Benešov nad Černou),
 • Mgr. Stará Eliška (ZŠ Malonty)

4. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti
Jméno Pozice Organizace
Mgr. Jana Drdáková vedoucí PS, místní lídr ZŠ Fantova Kaplice
Mgr. Libor Lukš konzultant Město Kaplice
Mgr. Anežka Opekarová člen ZUŠ Kaplice
Mgr. Pavel Petr člen ZŠ Školní Kaplice

5. Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání a péči

Členové PS

Síť místních lídrů

 • Eliška Nováková (RC Budíček Kaplice),
 • Mgr. Pražáková Jitka (ZŠ a MŠ Římov), 
 • Jana Srogončíková (MŠ Netřebice),
 • Mgr. Olga Floriánová (ZŠ a MŠ Bujanov),
 • Bc. Zdeňka Sípalová (MŠ Nové Domky)
Jméno Pozice Organizace
Eliška Nováková vedoucí PS, místní lídr RC Budíček Kaplice
Zdeňka Bečvářová konzultant MŠ Nové Domovy Kaplice
Mgr. Jana Stejskalová člen, odborník ICT ZŠ a MŠ Malonty
Kamila Včelová člen RC Budíček Kaplice
Mgr. Andrea Staňková člen MŠ Nové Domovy Kaplice
Zdeňka Huťová člen MŠ Besednice
Jiřina Nováková člen MŠ Besednice