Pracovní skupiny/ místní lídři

Pracovní skupiny v rámci projektu MAP ORP Třeboň IV:

Povinné pracovní skupiny:

  • Pracovní skupina pro financování 
  • Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí
  • Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Nepovinné pracovní skupiny:

  • Pracovní skupina pro zájmové vzdělávání

Aktuální složení pracovních skupin MAP IV Typ: PDF dokument, Velikost: 134.52 kB

V rámci činnosti nově aktualizovaných Pracovních skupin byli identifikováni místní lídři ke každé z řešených problematik. Místní lídři jsou významnými odborníky na jednotlivé oblasti vzdělávání z území ORP Třeboň. Těmi jsou odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy v rámci vzdělávacího procesu, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

Identifikovaní místní lídři/experti Typ: PDF dokument, Velikost: 115.96 kB