Kontakty

Realizátor projektu MAP I, MAP II, MAP III a MAP IV na území ORP Český Krumlov:

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s. www.masbln.cz

Kontaktní osoba projektu:

Ing. Mirka Machová - hlavní manažerka projektu, garantka PS financování

Mgr. Štěpánka Kučerová - garantka PS rovné příležitosti

Alena Hronková - garantka PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí