Řídící výbor

Řídící výbor projektu MAP ORP Třeboň IV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, vytvořeným v rámci realizace tohoto projektu. Jeho složení odpovídá požadavkům pravidel.

Jednání: