Strategický rámec

Aktualizace dokumentu SR MAP je možná nejdříve 1x za půl roku (v MAP ORP ČB aktualizace vždy ke konci června a prosince), lze přidávat nové záměry nebo aktualizovat stávající.

Investiční záměry můžete zasílat průbežně na mail janacova@masrozkvet.cz. Vzorová tabulka pro doplnění záměrů. Typ: XLSX dokument, Velikost: 42.35 kB

Dokumenty jsou vždy schváleny Řídícím výborem MAP a odevzdány na Regionální stálou konferenci k uveřejnění na stránkách MMR a jsou oficiálně vyvěšeny spolu s dalšími Strategickými rámci z celé ČR na stránkách Územní dimenze

Dokument Strategický rámec MAP (platná verze k 01/2024)

Příloha 1: SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT MŠ (2021 - 2027), SEZNAM INVESTIČNÍCH PRIORIT ZŠ (2021-2027) a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027):