Místní akční plán

Základní informace o projektu MAP IV:

  • Název a registrační číslo projektu: MAP IV - ORP Český Krumlov, 
  • Termín realizace projektu: 1. 2. 2024 - 31. 12. 2025
  • Realizátor projektu: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., www.masbln.cz

Anotace projektu:

Projekt MAP IV navazuje na projekty MAP I, MAP II a MAP III, které byly v předchozích letech realizovány na území ORP Český Krumlov a je rovněž zaměřen na podporu oblasti předškolního vzdělávání a základního školství na území ORP Český Krumlov. Hlavím přínosem je rozvoj spolupráce mezi školami a dalšími zainteresovanými organizacemi, vč. realizace aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí pedagogů a žáků ve školách ORP. Jedná se především o společné setkávání, předávání zkušeností a plánování. Nedílnou součástí projektu MAP IV je i implementace zaměřená na realizaci konkrétních aktivit pro školy a další cílové skupiny a dále na evaluaci a zhodnocení procesu plánování na území ORP Český Krumlov.

Publicita projektu: Projekt je realizován Evropskou unií v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský Typ: PDF dokument, Velikost: 192.88 kB-