Informace o projektu

MAP IV ORP Strakonice

Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce škol, zřizovatelů a dalších aktérů působících ve vzdělávání na Strakonicku, která umožní společné řešení specifických problémů a potřeb, se zaměřením na snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání. Součástí je implementace MAP vedoucí ke zlepšení kvality v ZŠ a MŠ.

  • Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008424
  • Termín realizace projektu: 1.2.2024 - 31.12.2025
  • Realizátor projektu: MAS Strakonicko, z. s. 

Publicita Typ: PDF dokument, Velikost: 181.21 kB

plakát publicita