Archiv

Od června 2016 se začal realizovat Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) v Obci s rozšířenou působností (ORP) Kaplice

(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709).

Od května 2018 navazuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice - MAP II (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008693).

Na předešlé projekty navazuje od 1.6.2022 do 30.11.2023 projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice - MAP III (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023027).

Cílem místních akčních plánů rozvoje vzdělávání je v základě budování partnerství a udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území a zjištění plánovaných projektů a priorit jednotlivých mateřských a základních škol.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Na tvorbě Strategického rámce (SR) MAP do roku 2023 regionu ORP Kaplice se podílejí všichni partneři a relevantní aktéři v území působící v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání, kteří mají zájem do tohoto procesu komunitně-expertního plánování vstoupit a aktivně se na něm podílet.

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice - MAP II:

Zástupce realizátora projektu MAP

 • Ing. Eva Tarabová - MAS Pomalší o.p.s., manažer projektu

Zástupce kraje

 • Mgr. Šimon Heller - Jihočeský kraj

Zástupci zřizovatelů škol

 • Ivana Putzerová - město Kaplice
 • Veronika Zemanová Korchová - obec Benešov nad Černou
 • Ing. Petr Vágner - město Velešín

Zástupce obcí nezřizujících ZŠ ani MŠ

 • Josef Čabela - obec Soběnov

Vedení škol

 • Mgr. Jana Drdáková - ZŠ Fantova Kaplice
 • Mgr. Luděk Kopřiva - ZŠ Velešín
 • Mgr. Libuše Pařízková - ZŠ Omlenická Kaplice

Učitelé

 • Mgr. Jana Stejskalová - ZŠ a MŠ Malonty

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

 • Mgr. Ivana Žáčková - Charita Kaplice
 • Eliška Nováková - RC Budíček Kaplice
 • Petr Špatný, Dipl.um. - DDM Český Krumlov, pobočka kaplice

Zástupci ze školních družin, klubů

 • Romana Bouchalová

Zástupci základních uměleckých škol

 • Mgr. Anežka Opekarová - ZUŠ Kaplice

Zástupce KAP

 • Ing. Martin Kolář

Zástupce NIDV

 • Bc. Gabriela Švehlová

Zástupce rodičů

 • Mgr. Pavlína Bláhová

Zástupce MAS působících na území MAP

 • Ing. Magdalena Chytrová - MAS Sdružení Růže, z.s.

Zástupce ORP

 • Mgr. Libor Lukš

Zástupce odboru školství

 • Bc. Richard Čáp

Obsazení pracovních skupin, které řeší jednotlivé oblasti rozvoje vzdělávání na Kaplicku:

1. Pracovní skupina pro financování:

Obsahem práce pracovní skupiny pro financování je zejména plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové PS
Jméno Pozice Organizace
Mgr. Libor Lukš vedoucí PS, místní lídr ZŠ Fantova Kaplice
Ivana Putzerová konzultant Město Kaplice
Ing. Michaela Kuthanová člen MŠ 1. Máje, Kaplice
Mgr. Pavel Petr člen ZŠ Školní Kaplice

2. Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka:

Obsahem práce pracovní skupiny je především výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové PS
Jméno Pozice Organizace
Mgr. Jana Stejskalová vedoucí PS, místní lídr ZŠ a MŠ Malonty
Mgr. Jana Drdáková konzultant ZŠ Fantova Kaplice
Mgr. Luděk Kopřiva člen, odborník ICT ZŠ Velešín
Mgr. Leona Vejsová člen ZŠ a MŠ Horní Dvořiště
Mgr. Petra Matoušková člen ZŠ a MŠ Besednice
Mgr. Jitka Pražáková člen ZŠ a MŠ Římov

Síť místních lídrů

 • Mgr. Jana Stejskalová (ZŠ a MŠ Malonty),
 • Mgr. Vacková Dana (ZŠ Besednice),
 • Šindelářová Martina (Knihovna Besednice),
 • Nestřebová Jitka (ZUŠ Velešín),
 • Steel Pavlína (ZUŠ Kaplice)

3. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Obsahem práce pracovní skupiny je především výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové PS
Jméno Pozice Organizace
Mgr. Radomíra Stoličková vedoucí PS, místní lídr ZŠ a MŠ Bujanov
Ing. Bc. Miluše Návorková konzultant ZŠ a MŠ Malonty
Mgr. Dana Vacková člen ZŠ a MŠ Besednice
Mgr. Roman Vraspír člen, odborník ICT ZŠ Fantova Kaplice

Síť místních lídrů

 • Mgr. Radomíra Stoličková (ZŠ a MŠ Bujanov),
 • Mgr. Matoušková Petra (ZŠ Besednice),
 • Ing. Tomášková Eva (ZŠ Besednice),
 • Mgr. Sobolová Anna (ZŠ Omlenická),
 • Mgr. Josef Sviták (ZŠ Benešov nad Černou),
 • Mgr. Stará Eliška (ZŠ Malonty)

4. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina pro rovné příležitosti
Jméno Pozice Organizace
Mgr. Jana Drdáková vedoucí PS, místní lídr ZŠ Fantova Kaplice
Mgr. Libor Lukš konzultant Město Kaplice
Mgr. Anežka Opekarová člen ZUŠ Kaplice
Mgr. Pavel Petr člen ZŠ Školní Kaplice

5. Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání a péči

Členové PS

Síť místních lídrů

 • Eliška Nováková (RC Budíček Kaplice),
 • Mgr. Pražáková Jitka (ZŠ a MŠ Římov), 
 • Jana Srogončíková (MŠ Netřebice),
 • Mgr. Olga Floriánová (ZŠ a MŠ Bujanov),
 • Bc. Zdeňka Sípalová (MŠ Nové Domky)
Jméno Pozice Organizace
Eliška Nováková vedoucí PS, místní lídr RC Budíček Kaplice
Zdeňka Bečvářová konzultant MŠ Nové Domovy Kaplice
Mgr. Jana Stejskalová člen, odborník ICT ZŠ a MŠ Malonty
Kamila Včelová člen RC Budíček Kaplice
Mgr. Andrea Staňková člen MŠ Nové Domovy Kaplice
Zdeňka Huťová člen MŠ Besednice
Jiřina Nováková člen MŠ Besednice

Existující strategické dokumenty v území mající souvislost s oblastí vzdělávání:

Strategie na národní úrovni:

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 - Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016-2018 http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2018 - 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-rgs-2015-2020.pdf

Strategie na krajské úrovni:

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2016 - 2020 http://www.kraj-jihocesky.cz/281/koncepce_z_oblasti_vychovy_vzdelavani_a_sportu.htm

Strategie na regionální úrovni:

Strategie území správního obvodu ORP Kaplice v oblasti předškolního výchovy a základního školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství http://www.maspomalsi.cz/wp-content/uploads/2015/04/9knmvt-kaplice-1_2_oprava_viii_16032015_final_v.pdf

Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Pomalší http://www.maspomalsi.cz/projekt-sms-cr/spoluprace-pri-realizaci-projektu/

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Pomalší. Pracovní verze dokumentu http://www.maspomalsi.cz/strategie-2014-2020/dokumenty/

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení Růže http://mas.sdruzeniruze.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=100135&id_dokumenty=14601

Aktualizace akčního plánu SMO Pomalší pro období 2014 - 2020 http://www.pomalsi.cz/www/smopomalsi/fs/aktualizace-akcniho-planu-smo-pomalsi-2014-2020-2015-1-.pdf


Dokumenty MAP:


Dokumenty MAP II

V této sekci je k dispozici konečná verze dokumentace MAP schválená ŘV ke konci projektu MAP II (05/2022):

Aktuální i starší verze strategického rámce jsou umístěny na samostatné záložce.

Další dokumenty a výstupy MAP II


Dokumenty MAP I

Prezentace ze Závěrečné konference MAP:

Další dokumenty MAP I

Akce v regionu

Zprávy z regionu