ORP Dačice

V Dačicích odhalili unikátní 3D tištěnou sochu z recyklátu 

Unikátní dvoumetrovou sochu s názvem Život v kostce, která je vytištěná na 3D tiskárnách z recyklovaných PET lahví, 1. dubna 2022 odhalili v Dačicích. Originální skulptura je společným dílem žáků a pedagogů z devíti škol na Dačicku a odborníků z Fakulty architektury ČVUT.

Děti sochu navrhly, sbíraly plastové nádoby na výrobu tiskové struny a pomáhaly i se samotným 3D tiskem. Socha z průsvitného plastu ze 100 různých dílů je nasvícena LED pásky a na podporu Ukrajiny bude chvílemi zářit modrožlutě. Na dačickém náměstí zůstane zhruba měsíc, pak bude putovat do dalších míst, kde se školy podílely na její výrobě.

„Akce s názvem 3Dění se uskutečnila v rámci projektu místního akční plánu rozvoje vzdělávání na Dačicku, který realizuje MAS Česká Kanada. Na základních školách akce podobného zaměření a rozsahu proběhla vůbec poprvé,“ řekla hlavní manažerka projektu MAP Dačice II Marie Hazuková. Celkem devět 3D tiskáren získaly školy právě z projektu MAP Dačice II. Akce dokázala školy nejen propojit na cestě ke společnému dílu, kdy vytiskly dohromady celkem 100 částí sochy, ale žáci díky němu získali i představu o cirkulární ekonomice. „Názorně viděli, jak z plastového odpadu může postupně vzniknout originální umělecké dílo. Na výrobu sochy bylo zapotřebí zhruba 1000 PET lahví,“ doplnila Hazuková.

Podle starosty Dačic Karla Macků má 3D tištěná socha doslova tři rozměry. „3Dění má hned několik rovin. Jednak je to rovina ekologická, kdy se ukazuje, že z materiálu, který je použitý, se dá vytvořit zase něco nového, hezkého. Druhá rovina je technologická, kdy si děti mohou vyzkoušet, jak vypadá 3D tisk, jak se pracuje s 3D tiskárnami. A třetí rovina je estetická. Ta je pro Dačice obzvlášť zajímavá, protože 3Dění zobrazuje kostku a kostka cukru patří neoddělitelně k Dačicím,“ zdůraznil Macků.

Akce 3Dění začala nejprve výtvarnou soutěží. Během prosince 2021 se pak konala výstava prací v Infocentru Dačice a lidé mohli hlasovat pro nejlepší návrh na Facebooku. Během prosince a ledna také školy symbolicky sbíraly PET lahve na výrobu filamentu, tedy tiskové struny do 3D tiskáren. V průběhu února proběhly workshopy k 3D tisku v jednotlivých školách v Dačicích, Slavonicích, Českém Rudolci, Studené, Budíškovicích, Starém Hobzí, Velké Lhotě a Dešné.

Partnerem akce je skupina PETMAT z. ú., která vznikla při Fakultě architektury ČVUT. Vítězný návrh sochy, který společně vytvořili Eliška Tichá a Martin Lacina z 9. ročníku ZŠ a MŠ Studená, odborníci na prostorový tisk museli nejprve vymodelovat a model sochy poté rozdělili na celkem 100 dílů. Ze speciálně vytvořené webové stránky si pak školy i další dobrovolníci mohli stahovat tiskové podklady pro jednotlivé části sochy. „Bylo opravdu výzvou ztělesnit skicu, kresbu do 3D. Jednak aby to odpovídalo návrhu, aby byli všichni spokojení, a jednak abychom tomu i něco přidali, doslova další rozměr. Je zajímavé, že když socha stojí v prostoru, že z každého úhlu člověk uvidí něco jiného. A přitom je to pořád kostka,“ vysvětlila ředitelka PETMAT Kateřina Nováková.

Projekt MAP neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Dačicku realizuje MAS Česká Kanada o.p.s. od roku 2016. Na něj v roce 2018 navázal projekt MAP II. Školám kromě významné a pravidelně aktualizované dokumentace MAP, která mapuje potřeby ve vzdělávání v regionu, přináší také další možnosti. Věnuje se podpoře inkluzivního vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti. Podporuje spolupráci mezi školami navzájem i s dalšími organizacemi, informuje o dění ve vzdělávání, realizuje řadu workshopů, přednášek a seminářů nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče a veřejnost.

d1

d2

d3

d5

d6

Slavnostní odhalení sochy Život v kostce

Dvoumetrová socha z recyklovaných PET lahví vznikla ze 100 dílů vytištěných na 3D tiskárnách v devíti základních školách na Dačicku podle vítězného návrhu žáků ZŠ a MŠ Studená.

♻️ Unikátní 3D tištěnou sochu Život v kostce, která vznikla z recyklovaných PET lahví při vzdělávací akci 3Dění, odhalíme 1. dubna 2022 na Palackého náměstí v Dačicích. Oceníme i vítěze facebookového hlasování a vítězný návrh, který vybrala odborná porota. Umělecká instalace vznikla v rámci projektu MAP Dačice II, který realizuje MAS Česká Kanada o.p.s.

♻️ Socha složená ze 100 dílů vznikala v devíti základních školách na Dačicku. Jednotlivé části skulptury tiskly na 3D tiskárnách žáci, pedagogové i veřejnost.

♻️ Díky 3Dění získali žáci povědomí o cirkulární ekonomice v praxi. Viděli totiž celý proces už od PET lahve vyhozené do žlutého kontejneru, z které pak specializovaná firma vyrobila tiskovou strunu, tedy filament.

♻️ Děti ze škol, zapojených do projektu MAP Dačice II, během listopadu vytvářely návrhy sochy na téma Život v kostce. Po celý prosinec si zájemci mohli výkresy i prostorové instalace prohlédnout na Infocentru Dačice. Veřejnost hlasovala pro výtvarná díla v průběhu prosince na facebooku a vítěz získal cenu veřejnosti. Protože ale ne každý návrh je tisknutelný, vybrala vítězný design odborná komise.

♻️ Specialisté ze skupiny PETMAT z. ú., která je partnerem akce, pak dílo zpracovali v 3D modelovacím programu. Také je rozdělili na jednotlivé části, které si poté školy vybíraly na stránce www.petmat.cz.

♻️ Při akci byly naplno využity 3D tiskárny, které školy získaly začátkem roku 2021 z projektu MAP Dačice II. Technickou podporu zajistil PETMAT, který pro školy připravil workshopy k 3D tisku a recyklaci a pomohl i při možných technických problémech. V březnu se pak jednotlivé díly kompletovaly do konečné podoby.

Život v kostce

Exkurze 3D tištěný dům Prvok

Exkurze do 3D tištěného domu z betonu v rámci projektu MAP Dačice II.

prvok

Školy na Dačicku vytvoří na 3D tiskárnách unikátní sochu z recyklátu

Unikátní dvoumetrová 3D tištěná socha, vyrobená z recyklovaných PET lahví, vznikne ve školách na Dačicku. Žáci základních škol navrhnou podobu sochy, nasbírají plastové lahve na výrobu tiskového materiálu a s pomocí pedagogů ji i po jednotlivých dílech vytisknou na 3D tiskárnách. Díky projektu 3Dění tak děti získají představu o cirkulární ekonomice, kdy budou sledovat celý proces přeměny plastového odpadu v konečnou podobu sochy. Umělecká instalace vznikne v rámci projektu MAP Dačice II, který realizuje MAS Česká Kanada o.p.s.

„Projekt představuje cirkulární ekonomiku v praxi pomocí sdíleného tisku z plastového recyklátu. Žáci se zapojí do procesu jak svými návrhy uměleckého díla, tak i jeho sdílenou výrobou a před očima uvidí, jak se z odpadu stává socha,“ vysvětlila Kateřina Nováková, ředitelka PETMAT z. ú. „3Dění je skvělé v tom, že ekologie a recyklace získává díky dětem hmotnou podobu a není to jen abstraktní pojem,“ doplnila Marie Hazuková, hlavní manažerka projektu MAP Dačice II.

Během listopadu žáci základních škol v Dačicích, Slavonicích, Českém Rudolci, Studené, Budíškovicích, Dešné, Velké Lhotě a Starém Hobzí vytvořili výtvarné návrhy, jak by skulptura na téma Život v kostce mohla vypadat. Během prosince si jejich díla mohou zájemci prohlédnout na Infocentru Dačice, na facebookové stránce MAP Dačice II a na webové stránce www.petmat.cz. Tam všude také budou moci hlasovat pro návrh, který se jim nejvíce líbí.

Během prosince startuje i dvouměsíční sběr lahví na školách. Z nich poté specializovaná firma z Plané nad Lužnicí vyrobí tiskovou strunu do 3D tiskáren, která bude následně použita na tisk sochy. Se sběrem lahví pomůže firma FCC Dačice. Partner projektu PETMAT z. ú. podle vítězného návrhu vytvoří 3D model sochy, kterou „rozporcuje“ na jednotlivé díly. Na speciálně vytvořené webové stránce si pak školy budou moci vybrat kousky skulptury, které budou tisknout, a získají k nim potřebná tisková data.

Při akci budou během února naplno využity 3D tiskárny, které školy získaly začátkem roku z projektu MAP Dačice II. Technickou podporu zajistí partner projektu PETMAT, který pro školy připravil workshopy k 3D tisku a recyklaci a pomůže i při možných technických problémech. V březnu se pak budou jednotlivé díly kompletovat do konečné podoby a socha bude za účasti všech zapojených slavnostně odhalena.

Projekt MAP neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Dačicku realizuje MAS Česká Kanada o.p.s. od roku 2016. Na něj v roce 2018 navázal projekt MAP II. Školám kromě významné a pravidelně aktualizované dokumentace MAP, která mapuje potřeby ve vzdělávání v regionu, přináší také další možnosti. Věnuje se podpoře inkluzivního vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti. Podporuje spolupráci mezi školami navzájem i s dalšími organizacemi, informuje o dění ve vzdělávání, realizuje řadu workshopů, přednášek a seminářů nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče a veřejnost.

3Dění

Seminář pro pedagogy k projektu 3Dění

Seminář pro pedagogy k projektu 3Dění se uskuteční v pondělí 29. 11. 2021 ve 14:00 v ZŠ Komenského, Dačice v rámci projektu MAP Dačice II.

Unikátní dvoumetrová 3D tištěná socha, vyrobená z recyklovaných PET lahví, vznikne ve školách na Dačicku. Žáci základních škol navrhnou podobu sochy, nasbírají plastové lahve na výrobu tiskového materiálu a s pomocí pedagogů ji i po jednotlivých dílech vytisknou na 3D tiskárnách. Díky projektu 3Dění tak děti získají představu o cirkulární ekonomice, kdy budou sledovat celý proces přeměny plastového odpadu v konečnou podobu sochy. Umělecká instalace vznikne v rámci projektu MAP Dačice II, který realizuje MAS Česká Kanada o.p.s.

sem

Exkurze k 3D tisku a recyklaci

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 se uskutečnila exkurze do PETMAT z.ú. k 3D tisku a recyklaci.

Členové exkurze zavítali do Fakulty architektury ČVUT, kde skupina PETMAT sídlí. Zhlédli ukázky 3D tisku z recyklovaného plastu i mycelia, tedy houbových vláken. Prohlédli si také vznikající 3D tištěnou obří betonovou skulpturu od argentinského umělce Federica Diaze na Bořislavce. Exkurze zavítala také do pavilonu H40 v Holešovicích, kde byl představen projekt Plastenco. Část exkurze na závěr zavítala také na výstavu 3D tisku z betonu a o Prvokovi, který je prvním domem vytištěným 3D v Česku.

Fotografie naleznete zde

Exkurze do PETMAT z.ú.

10:00 přivítání na fa, exkurze po škole, ateliery a 3D tisk.

11:00 exkurze na sochu z betonu na Bořislavku /autor Federico Diaz/

12:00 - 13:00 oběd

13:30-14:30 exkurze do pavilonu H40 v Holešovicích /dílny, art and digital lab, Plastenco

15:00 výstava 3d tisku a o Prvokovi ve stavební spořitelně Buřinka 

PETMAT

Seminář Stres a jak se s ním vyrovnat

9. listopadu od 17:00 hodin se uskuteční seminář pro rodiče v rámci projektu MAP Dačice II Stres a jak se s ním vyrovnat.

Semináře povede psychoterapeutka Marcela Blažková, pracující v Centru podpory rodin Ruth Třebíč, která absolvovala pětiletý psychoterapeutický a lektorský výcvik, Kurz efektivního rodičovství, Kurz práce s dětmi s traumatem aj. Spolupracovala v rámci evropského projektu na vytváření informativních materiálů pro pěstouny.

Stres

3Dění - unikátní 3D tištěná socha z recyklovaných PET lahví

V rámci projektu MAP Dačice II jsme připravili akci 3Dění na podporu třídění plastů i vzdělávacích programů k cirkulární ekonomice, kterou startujeme právě TEĎ ve spolupráci s PETMAT z. ú. a městem Dačice.

Během 3Dění vznikne zhruba dvoumetrová socha vytištěná na 3D tiskárnách. Podobu skulptury navrhnou žáci ZŠ ze škol zapojených do projektu MAP Dačice II. Z každé školy shromáždíme do konce listopadu 3 návrhy vytvořené jakoukoli výtvarnou technikou (které školy ze všech prací svých žáků vyberou). Tématem je Život v kostce. Kostka se může stát základním stavebním materiálem pro budování čehokoliv, ale zároveň může sama posloužit jako nositel informace ukryté uvnitř.

Vybrané návrhy vystavíme od 1. do 31. prosince na Infocentru Dačice, na webu a na Facebooku. A všude tam bude moci veřejnost hlasovat pro design, který se jí nejvíce líbí.

Žáci se zapojí i do sběru PET lahví, z nichž specializovaná firma Purum z Plané nad Lužnicí vyrobí tiskovou strunu do 3D tiskáren, kterou následně použijeme na tisk sochy. Se sběrem lahví pomůže firma FCC Dačice.

Při akci využijeme 3D tiskárny, které školy získaly začátkem roku. Samozřejmě s dostatečnou technologickou podporou ze strany našeho partnera PETMAT, který pro školy připravil workshopy k 3D tisku a recyklaci.

PETMAT podle vítězného návrhu vytvoří 3D model sochy, kterou „rozporcuje“ na jednotlivé díly. Na speciálně vytvořené webové stránce si pak školy budou moci vybrat kousky skulptury, které budou tisknout, a získají k nim potřebná tisková data.

3Dění

Seminář pro rodiče Hranice ve výchově dětí

Typ: ostatní

Seminář pro rodiče Hranice ve výchově dětí, který se bude  konat 19. října od 17:00 v Katolickém domě v Dačicích v rámci projektu MAP Dačice II.

V programu:
- jak najít svoje vlastní hranice
- proč se je děti stále snaží překračovat
- jak hranice správně stanovit
- jak dostáhnout jejich dodržování

Semináře povede psychoterapeutka Marcela Blažková, pracující v Centru podpory rodin Ruth Třebíč, která absolvovala pětiletý psychoterapeutický a lektorský výcvik, Kurz efektivního rodičovství, Kurz práce s dětmi s traumatem aj. Spolupracovala v rámci evropského projektu na vytváření informativních materiálů pro pěstouny.

seminář

POZVÁNKA
na seminář pro učitele 1. stupně základních škol
„TŘÍDNICKÉ HODINY“


Datum a termín konání: úterý 26. 10. 2021 od 12:00 do 18:00 hodin
Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského
Seminář povede Mgr. Alice Vašáková
Program semináře:
• Klima třídy a možnosti jeho ovlivnění
• Motivace učitelů a žáků k pořádání třídnických hodin (mapování výhod a rizik, cesty k motivaci žáků).
• Třídnické hodiny v systému prevence rizikového chování žáků.
• Metodika vedení třídnických hodin (jak postupovat při plánování a realizaci třídnické hodiny).
• Použití vhodných technik (jak si stanovit cíl třídnické hodiny, jak vybrat vhodnou techniku a jak ji maximálně vytěžit).
• Rizika při vedení třídnických hodin (možné obtíže učitelů při nevýukové práci se třídou, nemotivovaní žáci, subjektivně pociťovaná nekompetence učitele) a jejich minimalizace
• Konkrétní témata třídnické hodiny (příklady dobré praxe, osvědčené techniky, hledání aktuálních témat pro konkrétní třídy).
Seminář je pro účastníky zdarma.
Přihlásit se můžete do úterý 19. 10. 2021 do 10:00 na e-mail: skola@zsdacice.eu
Pro potřeby osvědčení zašlete: jméno, příjmení, titul, datum narození a aprobaci
 

POZVÁNKA
na seminář pro učitele 2. stupně základních škol
„Práce s diferencovanou třídou“


Datum a termín konání: středa 22. září 2021 od 14:00 do 17:00 hodin
Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského
Seminář povede Mgr. Lenka Ondráčková
Program semináře:
• Legislativní zakotvení problematiky
• Pedagogická diagnostika jako nedílná součást práce učitele při plánování výuky
• Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
• Diferenciace času, rozsahu, obtížnosti a formy úkolů
• Diferencované vyučování jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení
• Reflexe aktuální situace ve školství spojená s podporou žáků po dlouhém období distančního vzdělávání
Seminář je pro účastníky zdarma.
Přihlásit se můžete do pondělí 20. 9. 2021 do 15:00 na e-mail: skola@zsdacice.eu
Pro potřeby osvědčení zašlete: jméno, příjmení, titul, datum narození a aprobaci
 

POZVÁNKA
na seminář pro učitele 1. stupně základních škol
„Práce s diferencovanou třídou“


Datum a termín konání: pondělí 20. září 2021 od 14:00 do 17:00 hodin
Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského
Seminář povede Mgr. Lenka Ondráčková
Program semináře:
• Legislativní zakotvení problematiky
• Pedagogická diagnostika jako nedílná součást práce učitele při plánování výuky
• Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
• Diferenciace času, rozsahu, obtížnosti a formy úkolů
• Diferencované vyučování jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení
• Reflexe aktuální situace ve školství spojená s podporou žáků po dlouhém období distančního vzdělávání
Seminář je pro účastníky zdarma.
Přihlásit se můžete do čtvrtka 16. 9. 2021 do 15:00 na e-mail: skola@zsdacice.eu
Pro potřeby osvědčení zašlete: jméno, příjmení, titul, datum narození a aprobaci

Exkurze do Přírodní zahrady MŠ Strmilov.

Ředitelka Věra Semotánová přiblížila roli přírodních zahrad v předškolním vzdělávání a samotné budování zahrad popsal architekt Ondřej Semotán. Pedagogové ze škol zapojených do projektu MAP Dačice II pak mohli ochutnat i pizzu upečenou v zahradní peci.

1

2

3

4

5

6

Seminář pro pedagogy MŠ v Dačicích - Plánujeme od cílů k prostředkům

Typ: ostatní

21. 9. 2021 ve 13:00 v MŠ Dačice proběhne seminář pro pedagogy MŠ Plánujeme od cílů k prostředkům - Příprava a plánování naplňování cílů z RVP pomocí logického modelu, evaluace, reflexe.

Účast prosím potvrďte na e-mailu: sokolska@msdacice.cz do 16. 9. 2021.

Seminář MŠ

Exkurze do přírodní zahrady MŠ Strmilov

Návštěva přírodní zahrady Mateřské školy Strmilov v rámci projektu MAP Dačice III se uskuteční 14. 9. 2021 ve 14:00 hodin. Přiblíží Program plánování, realizace a následné využívání přírodních zahrad ve vzdělávání v MŠ.

MŠ

Minikonference distančně i v lavici

Ve čtvrtek 24. června 2021 se v Dačicích konala minikonference Distančně i v lavici v rámci projektu MAP Dačice II. Školy zapojené do projektu získaly informace o novinkách, o přírodních zahradách v MŠ, o programech Městského muzea a galerie Dačice pro školy, o akcích dačické knihovny či o projektových dnech v Šablonách. Prezentované materiály naleznete na https://www.masck.cz/map-dacice-ii/

konf

konf

Minikonference Distančně i v lavici

Minikonference Distančně i v lavici se v rámci projektu MAP Dačice II uskuteční 24. června 2021 ve 13:00 v Motelu Dačice.

Pozvánka a program (1.33 MB)

Distančně i v lavici

Materiály z webináře Začátky práce s 3D tiskárnou

Materiály z webináře k 3D tisku naleznete na následujících odkazech:

Zaznamenané prezentace: https://www.youtube.com/watch?v=lOCR1pt4u8c

1 Spouštění tisku a slicing: https://www.youtube.com/watch?v=2TcIJT23Nys

2 Modely a programy: https://www.youtube.com/watch?v=wVb1lQvYAhw

3 tisk a kontrola https: //www.youtube.com/watch?v=Sb37y-tKsTw

4 tisk a kontrola https: //www.youtube.com/watch?v=JDVLeH6hKVo

5 tiskarna info a nastaveni 1. vrstvy: https://www.youtube.com/watch?v=x34LkO9d2bI

 

Webinář Začátky práce s 3D tiskárnou

Školy na Dačicku získaly 3D tiskárny v rámci projektu MAP Dačice II. Nyní jsme pro ně, ve spolupráci s PETMAT z. ú., připravili webinář Začátky práce s 3D tiskárnou.

3D tisk
Seminář Šikana ve školním prostředí

Cyklus seminářů o šikaně ve školním prostředí s PaedDr. Zdeňkem Martínkem v rámci projektu MAP Dačice II.

Šikana ve školním prostředí

šikana ve školním prostředí (1.22 MB)

Školy na Dačicku získají 3D tiskárny z projektu MAP Dačice II

Děti ze základních škol na Dačicku budou moci získávat nové znalosti a dovednosti prostřednictvím 3D tiskáren. Moderní technologie poputují do škol v rámci projektu MAP Dačice II. Vybraná zařízení podporují také prostorový tisk z recyklovaných PET lahví, a tím přispějí k ekologickému vnímání světa u dětí.

Celkem devět 3D tiskáren budou moci využívat žáci v základních školách v Dačicích, Slavonicích, Českém Rudolci, Studené, Starém Hobzí, Velké Lhotě, Budíškovicích a Dešné. Technické dovednosti, ale i prostorovou představivost u nich může rozvíjet nejen při odborných předmětech, ale také při výtvarné výchově. Mohou vzniknout nové zájmové kroužky pro děti se zájmem o techniku.

Na pořízení 3D tiskáren navážou i další semináře pro pedagogy, kteří budou se zařízeními ve školách pracovat. Pro jednotlivé školy jsou připraveny také projektové dny. Při nich mohou žáci sledovat, jak z tiskové struny, vyrobené z recyklovaných plastových lahví, vzniká něco nového podle jejich vlastních návrhů, například jednoduchá vykrajovátka na těsto. Získají tak názornou představu o recyklaci a druhotném využití plastu v praxi.

Ve školách na Dačicku se ale 3D tisk osvědčil i při mimořádných opatřeních během koronavirové krize. Děti a učitelé ze škol na Dačicku a Slavonicku v květnu 2020 získaly vytištěné ochranné štíty. Díky spolupráci MAS Česká Kanada a skupiny PETMAT vytiskli dobrovolní tiskaři na 3D tiskárnách celkem 1200 štítů. Materiál do tiskáren, takzvaný filament, byl unikátní tím, že byl vyrobený z recyklovaných PET lahví. Štíty jsou nejen pro pedagogy lepší volbou než ústenky, protože při výuce hraje významnou roli také mimika obličeje. I školáci mají větší svobodu pohybu a snadněji se jim dýchá.

Změna termínu!

Seminář Grafomotorická cvičení v praxi se kvůli mimořádným opatřením přesouvá na 26. listopadu 2020.

grafomotorika

 

24. 9. 2020 zasedal Řídící výbor MAP Dačice II

Schválil Seznam investičních priorit pro září 2020. Všechny schválené dokumenty naleznete v sekci Řídící výbor.

31. 8. 2020 zasedal Řídící výbor MAP Dačice II

Na konci srpna zasedal Řídící výbor MAP Dačice II a schválil aktualizaci dokumentace Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice a jeho analytickou a implementační část. Všechny schválené dokumenty naleznete v sekci Řídící výbor.

Aktualizace Seznamu investičních priorit MAP Dačice II - září 2020

V současné době probíhá aktualizace Seznamu investičních priorit MAP Dačice II. Připomínky k přiloženému návrhu dokumentu, který se aktualizuje každého půl roku, je možné zasílat do 9. září 2020 na adresu hazukova@masck.cz.

Seznam investičních priorit MAP Dačice II - září 2020

Minikonference Komunikace ve školách, distanční výuka a rovné příležitosti

Ve čtvrtek 18. června se v Dačicích uskutečnila minikonference v rámci projektu MAP Dačice II. Zabývala se otázkou výuky v nouzovém stavu a problémy i příležitostmi, které přinesla. Minikonference Komunikace ve školách, distanční výuka a rovné příležitosti poukázala na potřebu řešit konektivitu škol, která při výuce na dálku při přetížených sítích videohovory leckde selhávala. Zástupci zapojených škol by také uvítali školení pro rodiče žáků k rozvoji informační gramotnosti.

 

minikonference

Minikonference Covid-19

V rámci projektu MAP Dačice II se 18. června ve 13:00 hodin v Dačičích uskuteční minikonference Komunikace ve školách, distanční výuka a rovné příležitosti.

covid

Děti a učitelé ze škol na Dačicku získali štíty z recyklátu

Děti a učitelé ze škol na Dačicku a Slavonicku získali ochranné štíty z recyklovaného plastu. Díky spolupráci MAS Česká Kanada a skupiny PETMAT vytiskli dobrovolní tiskaři na 3D tiskárnách celkem 1200 štítů. Materiál do tiskáren, takzvaný filament, je unikátní tím, že je vyrobený z recyklovaných PET lahví. Štíty jsou nejen pro pedagogy lepší volbou než ústenky, protože při výuce hraje významnou roli také mimika obličeje. I školáci mají větší svobodu pohybu a snadněji se jim dýchá.

Štíty dostaly děti či učitelé v Budíškovicích, ve školách v Dačicích, Slavonicích, ve Studené, Starém Hobzí, Hříšicích či v Základní umělecké škole Dačice.

O prvním dnu ve škole se štíty natáčela v Dačicích Česká televize:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000140525-udalosti-v-regionech/video/769658

 

 

Jednání Řídícího výboru

Dne 4. 5. 2020 se konala schůzka členů Řídícího výboru formou per rollam, kdy byl schválen dokumet Akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice 2020.

Zápis z jednání ŘV

Akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice 2020

 
Jednání Řídícího výboru

Dne 23. 3. 2020 se konala schůzka členů Řídícího výboru formou per rollam, kdy byly schváleny níže uvedené dokumety.

Zápis z jednání ŘV

Seznam investičních priorit k 23.3.2020

Organizační struktura

Seznam plánovaných evaluací a Harmonogram evaluací

 

Nákup logických her

V rámci projektu MAP II byly po dohodě se zapojenými školami zakoupeny logické hry, které rozvíjejí logické myšlení, podporují rozvoj matematické gramotnosti a jiných kompetencí. Ve dnech 16. - 17. 12. 2019 byly hry předány jednotlivým školám. 

3

21

Dne 6. 11. 2019 se uskutečnil v Základní a mateřské škole Český Rudolec seminář na téma "Nácvik čtení s lektorkou Mgr. Irenou Smetanovou. Obsahem semináře byly metody a formy činnostního učení při nácviku čtení s porozuměním v prvním a druhém období, postupy vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných. 

Rudolec 2

 

Rudolec 3Rudolec1

V říjnu vznikl Zpravodaj MAS Česká Kanada 2/2019, kde byli čtenáři informováni o průběhu projektů MAP, které realizuje MAS Česká Kanada o.p.s. 

Zpravodaj MAS 2/2019

8. 10. 2019 se v Dačicích konala Konference o rozvoji vzdělávání. Sešli se zde zástupci zapojených škol společně se členy pracovních skupin a realizačním týmem. Hlavními body konference byly informace k projektu MAP II a nabídky programů organizacemi neformálního vzdělávání. Nedílnou součástí byla i diskuze zúčastněných a předávání zkušeností.

 

zápis_konference 08102019.pdf (1.09 MB)

Dne 19. 9. 2019 proběhlo jednání Řídícího výboru, kde byl schválen Seznam investičních priorit MAP Dačice II.

 

Zápis z jednání ŘV

Seznam investičních priorit MAP Dačice II

Agregovaný popis potřeb škol

Realizační tým MAP vytvořil dotazníky pro MŠ a ZŠ a zjišťoval potřeby jednotlivých škol v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a také v oblasti polytechniky a digitálních kompetencí. Z dat, které obdržel, vznikl dokument Agregovaný popis potřeb škol.

Agregovaný popis potřeb škol

Dne 1. dubna 2019 se v prostorách Základní školy Komenského v Dačicích uskutečnil seminář pro pedagogy a workshop s rodiči s PaedDr. Zdeňkem Martínkem, speciálním pedagogem, který působí jako metodik prevence a etoped v PPP a SPC Vysočina v Pelhřimově. Ve 14 hodin se konal seminář "Rizikové chování dětí" pro pedagogy, od 17 hodin workshop s rodiči na téma "Sociální potřeby dětí a následky jejich neuspokojování a přeuspokojování". Seminář i workshop se dotkly také závažných témat šikany, kyberšikany. Přesto bylo setkání s PaedDr. Martínkem příjemné, velice fundované, přínosné pro všechny zúčastněné.

Martínek 123

Dne 13. března 2019 se konalo setkání zaměstnanců škol v ZŠ Slavonice. Účast byla spojená s prohlídkou školy do nově zrekonstruovaných učeben a také sdílením zkušeností mezi učiteli a zaměstnanci škol.

setkání

setkání 2

Příměstské a pobytové tábory pro děti v Jockey Clubu Malý Pěčín:

http://www.jcmp.cz/novinka/terminy-taboru-jcmp

 

Příměstský tábor Houbový park

MAP Dačice II

 

Projekt MAP Dačice II je realizován od 1. 9. 2018. V období od března do srpna probíhaly přípravné práce, bylo aktualizováno složení Řídícího výboru, dále bylo aktualizováno složení pracovních skupin projektu, probíhala komunikace s řediteli škol ohledně implementační části projektu, byl zjišťován skutečný zájem o jednotlivé aktivity akčního plánu na školní rok 2018/2019, který schválil ŘV projektu MAP Dačice v lednu. Byl vytvořen komunikační plán včetně konzultačního procesu a organizační struktura projektu.

 

Harmonogram projektu:

Počátek realizace: 1. 9. 2018

Ukončení realizace: 30. 4. 2022

Trvání projektu: 44 měsíců

 

Klíčové aktivity projektu:

1. Řízení projektu MAP

2. Rozvoj a aktualizace MAP

3. Evaluace a monitoring MAP

4. Implementace MAP

 

Klíčové aktivity jsou podrobněji uvedeny zde: zde ke stažení

Schválený dokument MAP Dačice

Dne 25. 1. 2018 schválil Řídící výbor MAP Dačice dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dačice, včetně přílohy č. 1 Analytická část MAP Dačice.

Schválený dokument je ke stažení zde:

MAP Dačice

Analytická část MAP Dačice

 

 

Neformální vzdělávání na Dačicku

Jockey Club Malý Pěčín nabízí letní a příměstské tábory pro děti. Pro zájemce jsou připraveny celoroční výukové programy jezdectví.

Spolek Jockey Club Malý Pěčín byl založen na přelomu roku 2002 a 2003.

Cílem spolku je představit a zapojit do společné činnosti co nejvíce příznivců koní a lidí s kladným vztahem k přírode, a to prostřednictvím pravidelných schůzek i příležitostnými akcemi.

Posláním JCMP je podpora rozvoje osobnosti mladých lidí tak, aby byli připraveni pro plnohodnotný život v naší společnosti. Je kladen důraz na vztah k přírodě a zvířatům, aby se naučili chránit a respektovat vše živé. Aby byli schopni přijmout a správně naložit s právy, povinnostmi a zodpovědností za předměty jim svěřené. A to vše prostřednictvím jezdeckého sportu.

Hlavní činnosti JCMP:

- využití koní v zápřeži i pod sedlem,

- podpora volnočasových aktivit mládeže i prostřednictvím jízdy na koni,

- podpora rozvoje kladného vztahu dětí a mládeže ke zvířatům a přírodě,

- chov koní

JCMP pravidelně pořádá akce nebo se podílí na doprovodném programu nespočtu akcí v Dačicích a okolí.

Více informací na www.jcmp.cz nebo na www.facebook.com  -  Jockey Club Malý Pěčín.

 

JCMP pobytový tábor

 

JCMP příměstský tábor

JCMP

JCMP 2

JCMP 3

 

 

V rámci projektu MAP Dačice proběhl v Katolickém domě v Dačicích dne 22. 5. 2017 seminář na téma "Jak může respektující komunikace podpořit účast dětí ve volnočasových aktivitách". Lektorka, Bc. Hana Čechová, se zaměřila především na způsoby komunikace, které podporují vnitřní motivaci dětí k nejrůznějším školním a mimoškolním činnostem a vedou k naplňování základních lidských potřeb (zejména sounáležitosti, vlivu  a smysluplnosti) v prostředí, kde se děti cítí bezpečně, protože nejsou srovnávány, mohou spolupracovat a přispívat každý podle svých schopností a zájmů.

mpsv manažermpsv analytikmpsv obecnýmpsv specialista kontrol

V Základní škole Komenského v Dačicích se dne 19.4.2017 konal seminář "Možnosti hodnocení  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami". Mgr. Jana Hartmanová formou interaktivní přednášky informovala o hodnocení v procesech učení žáka a o legislativním rámci hodnocení. Účastníci se seznámili se zásadami kritérií hodnocení ve vztahu k výstupům RVP ZV a získali podklady pro hodnocení žáků se SVP.

 

Dne 11.4.2017 se v MŠ Za Lávkami v Dačicích uskutečnil seminář "PSYCHOMOTORIKA hravé pohybové aktivity v MŠ". Lektorka, Bc. Milada Janoušková, seznámila účastnice s metodou psychomotorických aktivit a her u dětí předškolního věku, které umožňují prostřednictvím prožitku vnímat radost z pohybu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve všechny zájemce na "Kariérní den", který se uskuteční 26.4.2017 od 14 do 16 hodin v Harfa Office Park.

Pozvánka na Kariérní den na MŠMT

V rámci projektu MAP Dačice se realizovaly semináře pro pedagogické pracovníky z území ORP Dačice.

Jednalo se o tyto semináře:

23. 11. 2016 Podpůrná opatření u žáků základních škol

Seminář proběhl v prostorách ZŠ Komenského v Dačicích a lektorka, Mgr. Světlana Drábová, podrobně vysvětlila jednotlivé stupně podpůrných opatření a specifika jednotlivých stupňů podpůrných opatření (plán pedagogické podpory, individální  vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalšícho osob poskytujících podporu). Účastníci vzdělávací akce získali základní informace o postupech zavádění podpůrných opatření.

 

9. 11. 2016 Podpůrná opatření u žáků mateřských škol

Seminář proběhl v prostorách MŠ Dačice v Bratrské ulici v Dačicích a lektorka, Mgr. Světlana Drábová, podrobně vysvětlila jednotlivé stupně podpůrných opatření a specifika jednotlivých stupňů podpůrných opatření (plán pedagogické podpory, individální  vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalšícho osob poskytujících podporu). Účastníci vzdělávací akce získali základní informace o postupech zavádění podpůrných opatření.

Stručný obsah

Na území ORP Dačice bude vytvořeno partnerství mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a ostatními partnery. V rámci spolupráce partnerů budou stanoveny priority a bude zpracován „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. 

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání vzájemným informováním, společným vzděláváním a plánováním partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb. Obecným cílem místního akčního plánování na území na území obce s rozšířenou působností Dačice (dále ORP Dačice) je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem. Do projektu budou zapojeny všechny školy v ORP a také organizace zájmového a neformálního vzdělávání.

 

Období realizace

1. 6. 2016 – 31. 1. 2018

 

Organizační zajištění

Realizátor projektu: MAS Česká Kanada o.p.s.

Finančně podpořeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.   

 

Hlavní aktivity projektu

  • Akční plánování (rozvoj partnerství, dohoda o prioritách, akční plánování, budování znalostních kapacit)
  • Evaluace
  • Řízení MAP
  • Řízení projektu

 

Hlavní témata

 

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 

V projektu bude sestaven realizační tým (RT) a řídící výbor (ŘV). Do týmů se kromě zástupců škol mohou přihlásit i aktivní rodiče, vzdělávací instituce z území, zástupci spolků apod.

Dne 10. 3. 2017 schválil Řídící výbor MAP Dačice aktualizovanou verzi investičních a dalších priorit Strategického rámce místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice.

Aktualizovaná verze je ke shlédnutí zde:

Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice

V rámci projektu byl vytvořen Strategický rámec MAP Dačice, včetně seznamu investičních a dalších priorit, který byl schválen Řídícím výborem MAP Dačice dne 5. 9. 2017.

Strategický rámec MAP Dačice

V rámci projektu byl sestaven realizační tým (RT) a řídící výbor (ŘV).

Realizační tým pracuje ve složení:

Mgr. Vítězslava Benešová

Mgr. Ludmila Kolářová

Hana Kopečková

Ing. Eva Macků

Ing. Mgr. Vilma Szutová

Eva Tunklová

Mgr. Irena Vašíčková

 

Členové Řídícího výboru MAP Dačice

Zástupce JčK                                         Mgr. Vladimír Prokýšek

Zástupce KAP                                        Mgr. Lucie Jarkovská

Zástupce zřizovatele                              Ing. Karel Macků, Ing. Hynek Blažek

Zástupce ZŠ                                          Ing. Eva Macků, RNDr. Jitka Kašparová

Město Dačice, oddělení školství           Eliška Strachotová

Zástupce neformálního vzdělávání       Mgr. Václava Zamazalová

Zástupce ZUŠ                                        Eva Nováková

Zástupce rodičů                                     Hana Kopečková

Zástupce MAS                                        Jana Karásková

Do projektu se v ORP Dačice zapojily tyto ZŠ a MŠ:

 

Základní škola a Mateřská škola Budeč

Budeč 1

37892 Budeč

 

Základní škola a Mateřská škola Budíškovice

Budíškovice 58

38001 Dačice

 

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec

Český Rudolec 40

37883 Český Rudolec

 

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec

Komenského 7

38001 Dačice

 

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec

Boženy Němcové 213

38001 Dačice

 

Základní škola a Mateřská škola Dešná

Dešná 17

378 73 Dešná

 

Základní škola Slavonice, okres Jindřichův Hradec

J. Žižky 395

37881 Slavonice

 

Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí

Staré Hobzí 35

37871 Staré Hobzí

 

Základní škola a Mateřská škola Studená, okres Jindřichův Hradec

Komenského 446

37856 Studená

 

Základní škola a Mateřská škola Velká Lhota

Velká Lhota 54

38001 Dačice

 

Základní škola Dačice, Neulingerova 108

Neulingerova 108

38001 Dačice

 

Mateřská škola Báňovice, okres Jindřichův Hradec

Báňovice 36

38001 Dačice

 

Mateřská škola Dačice

Bratrská 177

38001 Dačice

 

Mateřská škola Hříšice 64, okres Jindřichův Hradec

Hříšice 64

38001 Dačice

 

Mateřská škola Písečné

Písečné 30

37872 Písečné

 

Mateřská škola Slavonice, Brněnská 200

Brněnská 200

37881 Slavonice

 

Po dohodě zástuců obcí bude MAS Česká Kanada o.p.s. zpracovávat MAP Jindřichův Hradec a MAP Dačice.

Cílem projektu místních akčních plánů vzdělávání je  zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území SO ORP Jindřichův Hradec a ORP Dačice, podpořit spolupráci  zřizovatelů škol a dalších aktérů ve vzdělávání, shodnout se na prioritách ve vzdělávání a nalézt způsoby pro budoucí aktivní a přínosnou spolupráci v oblasti vzdělávání a sdílení informací.

Datum zahájení realizace projektů MAP Dačice:     1. 6. 2016

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu:   31. 1. 2018

Klíčovým výstupem projektu je zpracovaný Místní akční plán vzdělávání pro ORP Dačice, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let.

Výstupem místního akčního plánu je pak dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a soubor aktivit, ve kterých se budou navrhovat konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Místní akční plány rozvoje vzdělávání budou použity pro koordinaci a  zacílení výzev v OP VVV a IROP.

 

MAP Dačice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000084

logo OP VVV