Závěrečný evaluační dotazník - Pracovní skupiny

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Evaluační dotazník slouží k závěrečnému vyhodnocení přínosu a fungování projektu "MAP II - ORP Český Krumlov" z pohledu členů jednotlivých pracovních skupin a realizačního týmu.

Proto prosím vyplňte následující dotazník. Odpovědi volte jako ve škole v rozpětí 1 - výborné až 5 - nedostatečné

Děkujeme za spolupráci

Realizační tým MAP II - ORP Český Krumlov

Závěrečný evaluační dotazník MAP II ORP Český Krumlov - Pracovní skupiny

označuje povinné pole.