Výjezdní zasedání pracovních skupin na Písecko

Výjezdní zasedání pracovních skupin na Písecko

Ve středu 18. října jsme s pracovními skupinami projektu MAP III vyrazili na Písecko. Věnovali jsme se vzdělávací roli knihoven, možnostem spolupráce s nimi a také výměně zkušeností ohledně vzdělávání na venkovské škole.

Na Písecku jsme měli domluvené dvě návštěvy – Městskou knihovnu v Písku a malotřídní ZŠ a MŠ v obci Čížová. S oběma vzdělávacími institucemi jsme chtěli prodiskutovat, jak přistupují k rozvoji své vzdělávací činnosti a jaké inspirace si můžeme následně přenést do našeho území.

Městská knihovna Písek je multifunkční instituce, která vedle standardní knihovní činnosti systematicky rozvíjí své vzdělávací působení v mnoha oblastech. Vzdělávací programy cílí jak na školy, tak do sféry neformálního vzdělávání.

Knihovna má vybudovanou počítačovou učebnu, kde poskytuje kurzy digitální gramotnosti pro různé skupiny lidí včetně seniorů, lidí s postižením, matek na mateřské dovolené atd. Dále disponuje vybavenou polytechnickou učebnou zařízenou pro různé konstrukční a fyzikální úlohy, v horním patře budovy se pak nachází astronomická pozorovatelna. Tyto prostory jsou využívány jak pro návštěvy škol z Písku a okolí (projektové dny atd.), tak pro neformální vzdělávání, příměstské tábory apod.

Vedle vlastních vzdělávacích programů spolupracuje knihovna se školami i v „opačném směru“, tj. že zapojuje učitele různých předmětů do příprav vzdělávacích programů či materiálů. K odborné podpoře své vzdělávací činnosti využívá knihovna i spolupráce se ZUŠ, Hospodářskou komorou a s dalšími institucemi.

V oddělení pro mladší děti vybudovala knihovna příjemné výukové prostory pro první stupeň a školky, do nichž má připravenou sadu programů vhodných pro tento věk. Rovněž má k dispozici multifunkční sál vhodný pro promítání a větší akce. Ze sálu je zároveň přístup na dvůr, který slouží jako venkovní učebna.

Knihovna tedy fakticky slouží jako multifunkční vzdělávací a komunitní centrum pro město a jeho okolí. V pracovních skupinách projektu jsme prodiskutovali všechny oblasti činnosti knihovny a vybrané věci jsme zařadili do seznamu námětů pro rozšíření aktivit v našem území.

Odpolední návštěvu malotřídní ZŠ a MŠ Čížová jsme zahájili diskusí s ředitelem o různých oblastech činnosti takového typu školy a o způsobech jejich řešení (administrativní náročnost, podpora ze strany zřizovatele, spádovost, atmosféra školy atd.). Škola je i přes blízkost města Písku relativně stabilizovaná co do počtu žáků, výuku má postavenu na školním vzdělávacím programu Tvořivá škola. Nedílnou součástí prohlídky školy pak bylo seznámení se třídami, učebnami, vybavením, a i s venkovními prostory a tělocvičnou.

Datum vložení: 25. 10. 2023 12:44
Datum poslední aktualizace: 18. 4. 2024 12:51
Autor: Martin Střelec