Pozvánky

Připomínkování dokumentu do 8.5.2024

Datum: 30. 4. 2024

Připomínkování aktualizované vize, návrhu priorit a podkladů pro analytickou část probíhá do 8.5.2024, připomínky můžete zasílat na email lag.strakonicko@seznam.cz

Aktualizace strategického rámce - investice pro období 2021 -2027

Datum: 10. 5. 2023

Náměty a připomínky (vyplněné tabulky) zasílejte nejpozději do 26.5.2023 na mail: lag.strakonicko@seznam.cz

V případě dotazů se na nás obraťte na mail: lag.strakonicko@seznam.cz nebo na telefon, uvedený v kontaktech


Strakonicko 2/2023

Napsali o nás - týdeník Strakonicko 2/2023

Datum: 9. 2. 2023

Týdeník Strakonicko 2/2023

Aktualizace strategického rámce - investice pro období 2021-2027

Datum: 13. 10. 2022

Náměty a připomínky (vyplněné tabulky) zasílejte nejpozději do 25.11.2022 na mail: lag.strakonicko@seznam.cz

V případě dotazů se na nás obraťte na mail: lag.strakonicko@seznam.cz nebo na telefon, uvedený v kontaktech

Připomínkování dokumentů

Datum: 13. 10. 2022

Přiložené dokumenty k MAP 3 lze zasílat na email: lag.strakonicko@seznam.cz do 19.10.2022 do 10 hodin

Děkujeme RT MAP III ORP Strakonice

Připomínkování Vize, priorit a cílů MAP II pro ORP Strakonice

Datum: 11. 5. 2022

V současné době probíhá aktualizace a tedy i možnost zaslat připomínky ke znění Vize, priorit a cílů MAP II pro ORP Strakonice.

Aktualizace strategického rámce - investice pro období 2021-2027

Datum: 13. 4. 2022

Náměty a připomínky (vyplněné tabulky) zasílejte nejpozději do 18.05.2022 na mail: lag.strakonicko@seznam.cz

V případě dotazů se na nás obraťte na mail: lag.strakonicko@seznam.cz nebo na telefon, uvedený v kontaktech 

Aktualizace strategického rámce - investice pro období 2021-2027

Datum: 14. 9. 2021

Náměty a připomínky (vyplněné tabulky) zasílejte nejpozději do 19.11.2021 na mail: lag.strakonicko@seznam.cz

V případě dotazů se na nás obraťtne na mail: lag.strakonicko@seznam.cz nebo na telefon, uvedený v kontaktech 

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2027 - Investiční a další priority

Datum: 30. 3. 2021

Nejzazší termín pro zasílání podnětů je 10.5.2021

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 - příloha č. 1 Investiční a další priority do 30.10.2020

Datum: 24. 9. 2020

Do procesu aktualizace dokumentů se pravidelně zapojují především MŠ, ZŠ, jejich zřizovatelé, poskytovatelé zájmových a volnočasových aktivit a další aktéři ve vzdělávání na území ORP Strakonice.
Současná aktualizace se týká poslední verze přílohy č. 1 Investiční a další priority, schválené k 4.5.2020, kterou naleznete na záložce dokumenty.
Připomínky k dokumentu zasílejte nejpozději do 30.10.2020 na mail: lag.strakonicko@seznam.cz

Aktualizace dokumentu Organizační struktury a komunikačního plánu MAP II do 20.4.2020

Datum: 14. 4. 2020

Připomínky k dokumentu zasílejte nejpozději do 20.4.2020 na mail: lag.strakonicko@seznam.cz

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 - příloha č. 1 Investiční a další priority do 17.4.2020

Datum: 26. 2. 2020

Připomínky k dokumentu zasílejte nejpozději do 17.4.2020 na mail: lag.strakonicko@seznam.cz
Aktualizace se týká poslední verze přílohy č. 1 Investiční a další priority,schválené k 15.10.2019, kterou naleznete na záložce dokumenty.

Burza škol ve Strakonicích

Burza škol ve Strakonicích

Datum: 4. 10. 2019

Jihočeská hospodářská komora za účasti MAS Strakonicko, z.s. pořádá dne 14. listopadu Burzu škol ve Strakonicích.

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 - příloha č. 1 Investiční a další priority do 20.9.2019

Datum: 4. 6. 2019

Do 20.9.2019 přijímáme podněty pro aktualizaci Strategického rámce, konkrétně přílohy č. 1 Investiční a další priority.

Veřejné připomínkování vize Strategického rámce MAP II pro ORP Strakonice do 10.6.2019

Datum: 29. 5. 2019

Veřejné připomínkování níže uvedeného návrhu vize Strategického rámce MAP II pro ORP Strakonice probíhá do 10.6.2019. Připomínky můžete zasílat nejpozději do 10.6.2019 na mail: lag.strakonicko@seznam.cz

Připomínky k prioritám, cílům a vizi MAP II do 17.5.2019

Datum: 26. 4. 2019

Připomínky ke stanoveným prioritám, cílům a vizi je možné zasílat do 17. května 2019 na adresu lag.strakonicko@seznam.cz nebo je sdělit osobně v kanceláři MAS Strakonicko, z. s. ve Strakonicích na adrese Palacké náměstí 1090. 

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 - příloha č. 1 Investiční a další priority

Datum: 10. 10. 2018

Investiční záměry přijímáme nejpozději do 3.12.2018, na e-mail: lag.strakonicko@seznam.cz

Veřejné připomínkování dokumentů MAP pro ORP Strakonice

Datum: 6. 11. 2017

Investiční a další priority SR MAP, Akční plán pro kalendářní rok 2018, termín připomínkování 6.11. - 20.11.2017

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 - přílohy č. 1 Investiční a další priority

Datum: 4. 10. 2017

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 - přílohy č. 1 Investiční a další priority

Veřejné připomínkování Investičních a dalších priorit SR MAP pro ORP Strakonice

Datum: 1. 3. 2017

Veřejné připomínkování je možné v termínu 1.3. - 10.3.2017

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 a přílohy č. 1 Investiční a další priority

Datum: 26. 1. 2017

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023 a přílohy č. 1 Investiční a další priority

Aktuální harmonogram vzdělávacích seminářů 2016/2017

Datum: 21. 10. 2016

Stávající harmonogram, který budeme postupně doplňovat

Pozvánka do pracovních skupin k projektu MAP - ORP Strakonice

Datum: 21. 10. 2016

Máte možnost se aktivně zapojit do tvorby MAP