MAP II ORP Třeboň archiv

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010696

 

Stručný obsah MAP II

Jedná se o projekt v rámci OP VVV MŠMT ČR. Realizací projektu dojde k systémovému zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň. Za tímto účelem bude v rámci jednání partnerství vytvořen místní akční plán vzdělávání (MAP) pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. MAP bude tvořen metodou komunitního plánování – podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Cílem je zejména definování problémů a potřeb území z hlediska školství a vytvoření funkční spolupráce zainteresovaných skupin.

 

Cíle projektu MAP II

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se zejména o společné vzdělávání zainteresovaných stran, zejména pracovníků škol, plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb i vytvoření společné komuikační a partnerské sítě. Zpracováním místního akčního plánu dojde ke sjednocení vize rozvoje škol a koncepce vzdělávací politiky v území. Budou stanoveny jednotlivé cíle a opatření a způsoby jejich naplnění popsané v jednotlivých částech MAP. Zapracování MAP je také prostředkem pro získávání finančních prostředků nejen z příslušných operačních programů.

 

Období realizace: 4. (1.1.2019 - 31.12.2022)

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unice prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

logo OP VVV

 

 

 

Mapa území ORP Třeboň   Zdroj: ČSÚ

 

ORP Třeboň je jedním ze 3 území obcí s rozšířenou působností v okrese Jindřichův Hradec. Nejzápadnější obcí je Smržov, na východě obec Staňkov, jih území sahá až k hranicím s Rakouskem, tvoří jej katastrální území města České Velenice a na severu pak ohraničuje území obec Ponědrážka. Z hlediska sousedních ORP, které jsou důležité zejména vzhledem k plánované spolupráci řešitelů MAP, je správní obvod ohraničen na jihozápadě ORP Trhové Sviny, na západě ORP České Budějovice, na severu s ORP Soběslav a na východě s ORP Jindřichův Hradec. Celkem se jedná o území 25 obcí. Ve správním obvodu se nacházejí 4 obce se statusem města a jeden městys.

 

Z hlediska počtu obyvatel žije 70 % obyvatel ve 4 městech či jednom městysu. Zbývajících 30 % obyvatel naopak obývá jednu z 20 obcí SO ORP, přičemž průměrně mají obce ORP pouhých 280 obyvatel. To plně koresponduje s charakteristikou Jihočeského kraje, který definuje vysoký počet malých obcí (90 % obcí do 2 000 obyvatel, 93 % obcí do 3 000 obyvatel). V centru území, městě Třeboni, žije každý třetí obyvatel území ORP. Z hlediska existence škol v území následují za městy a městysem obce: Novosedly nad Nežárkou, Rapšach, Majdalena a Lužnice, které jsou při průměrném počtu 536 obyvatel také největší. Průměrný věk obyvatel v obcích SO ORP Třeboň je 43 let.

 

 

 

 

 

 

Řídící výbor projektu MAP ORP Třeboň II je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP, vytvořeným v rámci realizace tohoto projektu. Jeho složení odpovídá požadavkům pravidel.

 

Jednací řád Řídícího výboru - zde

Statut Řídícího výboru - zde

 

Jednání:

Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 15. 5. 2019 zde

Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 17. 12. 2019 zde

Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 25. 6. 2020 zde

Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 30. 12. 2020 zde

Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 30. 3. 2021 zde

Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 24. 6. 2021 zde

Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 16. 12. 2021 zde

Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 7. 3. 2022 zde

Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 20. 6. 2022 zde

Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 4. 11. 2022 zde

Zápis z jednání ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 8. 12. 2022 zde

Zápis z hlasování ŘV MAP ORP Třeboň ze dne 15. 12. 2022 zde

 

Pracovní skupiny MAP ORP Třeboň II je povinou složkou akčního plánu.

 

Pracovní skupiny:
- PS pro Financování
- PS pro Čtenářskou gramotnost
- PS pro Matematickou gramotnost
- PS pro Rovné příležitosti
- PS pro Zájmové vzdělávání

 

Jednání:

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 13. 6. 2019 zde

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 24. 9. 2019 zde

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 22. 10. 2019 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 14. 11. 2019 zde

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 17. 12. 2019 zde

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 5. 8. 2020 zde

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 25. 8. 2020 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 29. 10. 2020 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 18. 11. 2020 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 16. 3. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 17. 3. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 17. 3. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 19. 3. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 22. 3. 2021 zde

Zápis z hlasování Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 14. 7. 2021 formou per rollam zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 15. 9. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 15. 9. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 16. 9. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 30. 9. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 19. 10. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 19. 10. 2021 zde

zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 20. 10. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 10. 11. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 9. 12. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 9. 12. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 9. 12. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 10. 12. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 14. 12. 2021 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 16. 12. 2021 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 10. 3. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 11. 3. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 29. 3. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 29. 3. 2022 zde

Zápis z on-line jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 29. 4. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 18. 5. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 7. 6. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 8. 6. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 9. 6. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Zájmové vzdělávání MAP ORP Třeboň ze dne 22. 9. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 29. 9. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti MAP ORP Třeboň ze dne 11. 10. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 12. 10. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP ORP Třeboň ze dne 21. 10. 2022 zde

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro Financování MAP ORP Třeboň ze dne 22. 11. 2022 zde

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin MAP ORP Třeboň ze dne 8. 12. 2022 zde

V rámci činnosti nově aktualizovaných Praocvních skupin byli identifikováni místní lídři ke každé z řešených problematik.

 

Místní lídři jsou významnými odborníky na jednotlivé oblasti vzdělávání z území ORP Třeboň. Těmi jsou odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy v rámci vzdělávacího procesu, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

 

SÍŤ MÍSTNÍCH LÍDRŮ

Název pracovní skupiny                                       Identifikovaný místní lídr

PS pro financování                                                Ing. Oldřich Kučera

PS pro čtenářskou gramotnost                               Mgr. Eva Marešová

PS pro matematickou gramotnost                          Mgr. Eva Prokešová

PS pro rovné příležitosti                                        Mgr. Lucie Šimánková

PS pro zájmové a neformální vzdělávání                MgA. Matouš K. Řeřicha

Strategický rámec MAP je důležitým výstupem projektu. Zejména příloha investičních záměrů, která je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z výzev Integrovaného regionálního operačního projektu, musela být zpracována ve velmi krátkém časovém úseku. 

Strategický rámec MAP ORP Třeboň II

Strategický rámec MAP ORP Třeboň II - 12. 2019 schválený

Strategický rámec MAP ORP Třeboň II - 6. 2020 schválený

SR MAP ORP TREBON verze 3. 2021 - schválený ŘV MAP ORP Třeboň.pdf - 3. 2021 schválený

SR MAP ORP TREBON verze 12. 2021 - schválený ŘV MAP ORP Třeboň.pdf - 12 2021 schválený

SR MAP ORP TREBON verze 6. 2022 - schválený ŘV MAP ORP Třeboň.pdf - 6. 2022 schválený

SR MAP ORP TREBON verze 12. 2022_schválený ŘV MAP ORP Třeboň.pdf - 12. 2022 schválený

Nabídky Jihočeského divadla - Divadelní dílny do škol http://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/1972

Malé divadlo - program na http://www.jihoceskedivadlo.cz/maledivadlo/pro-skoly

ATELIÉR 3D

Divadlo – Divák – Dílna

Nové kreativní a edukační centrum Jihočeského divadla

V Jihočeském divadle vzniká od jarní sezóny 2015 nové centrum Ateliér 3D. Naplňuje se tak vize stávajícího ředitele Lukáše Průdka. Uměleckým šéfem tohoto centra se stala režisérka, choreografka a pedagožka Veronika Riedlbauchová.

Cílem Ateliéru 3D je vytvořit kulturní a vzdělávací platformu, jejímž „souborem“ se stává divák. Ateliér 3D formuje nové herní pole pro diváka od 3 do 99 let. Umožní mu nejen nahlédnout do „divadelní kuchyně“, ale především „zažít divadlo jinak a na vlastní kůži“. Interaktivním přístupem chce v divákovi posilovat jeho vlastní tvořivost a hravost.

Ateliér 3D je „otevřenou scénou. Využívá Studiové scény Na Půdě a nabízí tak prostor pro projekty vznikající nad rámec repertoáru jednotlivých souborů. Posiluje žánrovou různorodost: inscenace, komponované pořady, přednášky, divadelní experiment ad. Své působení rozšíří také do ulic a nedivadelních prostor skrze site-specific projekty, happeningy a eventy. Otevřená scéna je určena nejen umělcům Jihočeského divadla, ale i pozvaným souborům a hostům a produkci různých zájmových skupin.  

Program na http://www.jihoceskedivadlo.cz/atelier3d/program


Zajímavé články:

Třetina základních škol jsou malotřídky. Finančně si polepší, slibuje ministryně Valachová http://archiv.ihned.cz/c1-65573510-tretina-zakladnich-skol-jsou-malotridky-financne-si-polepsi-slibuje-ministryne

České školy učí historii. Co současnost? http://student.e15.cz/agora/komentar-ceske-skoly-uci-historii-ale-co-soucasnost-1286848

Ve třídách MŠ má být méně dětí https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=426933&sId&mId

Poslanci schválili změny financování pro školy http://www.msmt.cz/ministerstvo/poslanci-schvalili-zmeny-financovani-skoly-dostanou-penize

Společné vzdělávání je přirozená věc:  J. Zadražil http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/spolecne-vzdelavani-je-prirozena-vec-j-zadrazil


Nabídky vzdělávacích programů

 

Dokumenty MAP ORP Třeboň II:

 • SR MAP ORP Třeboň II - verze 12.2019 ZDE
 • Komunikační plán MAP ORP Třeboň II - 17. 12. 2019 ZDE
 • Identifikace dotčené veřejnosti MAP ORP Třeboň II ZDE
 • Organizační struktura MAP ORP Třeboň II ZDE

 

Tématická setkání realizačních týmů MAP Jihočeského kraje:

 • Tématiské setkání členů realizačních týmů MAP Jihočeského kraje ze dne 20. 2. 2020 ZDE
 • Tématiské setkání členů realizačních týmů MAP Jihočeského kraje ze dne 5. 6. 2020 ZDE

 

Dokumenty MAP ORP Třeboň:

 • SR MAP ORP Třeboň - verze 12. 12. 2017 ZDE
 • Pozvánka na vzdělávací seminář pro školy "Leadership ve škole"(24.3.2017) ZDE
 • Pozvánka na vzdělávací seminář pro školy "Leadership ve škole" II. (17.5.2017) ZDE
 • Zápis RT MAP - srpen 2017 ZDE
 • Pozvánka na tematické setkání RT MAP Jihočeského kraje - srpen 2017 ZDE
 • Pozvánka - jednání výchovných poradců - březen 2018 ZDE
 • Pozvánka - neformální jednání zástupců škol - březen 2018 ZDE
 • Pozvánka na seminář - PhDr. Zdeněk Martínek - leden 2018 ZDE
 • Pozvánka na seminář - Přírodní zahrady - květen 2017 ZDE
 • Pozvánka na seminář - PhDr. et Mgr. Jiří Valenta - září 2017 ZDE
 • Příloha č. 2 Roční akční plán 2018 ZDE
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň - březen 2018 ZDE

 

Strategické dokumenty v oblasti vzdělávání:

 


Informační materiály:

 

 

Smyslem projektu je především sdílení zkušeností, vzájemné informování a zapojední všech, kteří chtějí aktivně pomáhat k rozvoji školství v našem území.

Nečekejte na oslovování a ankety, ale máte-li jakýkoliv problém, nápad, vizi apod.,

napište nám, budeme za vaše návrhy vděční.

 

ŽÁDNÝ DOTAZ NENÍ HLOUPÝ, ŽÁDNÝ NÁVRH NENÍ ZBYTEČNÝ.

 

 

Pro zjednodušení systému komunikace uvádíme jediný e-mail, telefonní linku i mobil. Stačí kliknout vpravo na záložku KONTAKTY (a vyberte MAS Třeboňsko).

 

 

MAS Třeboňsko v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II zajistila edukativní návody pro výuku dějepisu. K dispozici je celkem 120 edukativních dokumentů (listů), jejichž prostřednictvím bude možné podpořit či rozšířit pedagogickou činnost primárně při výuce předmětů, zaměřených na problematiku historie. Edukativní listy zajišťují prohloubení znalostí žáků o dějinách lokalit, vážících se k historii Třeboňska.Edukativní návody II

sada návodů o historii měst na Třeboňsku

MAS Třeboňsko v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II zajistila edukativní návody pro výuku dějepisu. K dispozici je celkem 120 edukativních dokumentů (listů), jejichž prostřednictvím bude možné podpořit či rozšířit pedagogickou činnost primárně při výuce předmětů, zaměřených na problematiku historie. Edukativní listy zajišťují prohloubení znalostí žáků o dějinách lokalit, vážících se k historii Třeboňska.

atlas jedovatych rostlin Edukativní návody I

sada návodů přírodních věd

MAS Třeboňsko v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II zajistila edukativní návody pro výuku přírodních věd. K dispozici je celkem 90 edukativních dokumentů (listů), jejichž prostřednictvím bude možné podpořit či rozšířit pedagogickou činnost primárně při výuce předmětů, zaměřených na problematiku přírodních věd.

seminář Vztah a vztahySeminář „Vztah a vztahy"

Dne 11. 11. 2022, ZŠ Třeboň, Na Sadech

V ZŠ Třeboň se konal seminář s PhDr. Janem Svobodu, akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, který vystudoval jednooborovou psychologii a působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut. Seminář se zaměřením na školní psychologii umožnil učitelům najít řešení při výuce s žáky, ale i komunikaci s rodiči.

Jak budovat nejen rodičovskou autorituPřednáška „Jak budovat (nejen) rodičovskou autoritu"

Dne 10.11.2022, MŠ Chlum u Třeboně

Lektor pan Zdeněk Okleštěk navštívil Mateřskou školku v Chlumu u Třeboně, kde proběhla zajímavá přednáška pro rodiče na téma rodičovská autorita.

„Přijďte si poslechnout, jaké je místo autority ve výchově a vzdělávání. K čemu slouží a k čemu ne. Jak ji budovat, jak s ní zacházet a co dělat pro to, abychom ji neztráceli, ale naopak posilovali. Aby byla vám i dětem dobrým výchovným nástrojem i zdrojem vzájemné pohody a úcty."

„Barevné tóny Symbolika“Múzická inspirace - „Barevné tóny Symbolika"

Dne 25. 10. 2022, ZUŠ v Třeboni

Pozvali jsme učitele MŠ a ZŠ na workshop „Barevné tóny Symbolika", který představil výtvarný obor v propojení hudebních tónů. 

„Každá barva zní, řekneme si, jak propojit barvu s jejím zvukem. Barvy k nám budou hovořit hudbou a hudba barvami. Nahlédneme také do barevných zvuků čaker, a nakonec vytvoříme obraz podle melodie a harmonie jednotlivých tónů.“

Seminář deskových her„Seminář deskových her"

Dne 7. 10. 2022, ZŠ Třeboň, Na Sadech

Úkolem semináře je představení deskových her a praktickou ukázkou seznámení s pravidly. Seminář umožňuje rozšíření školních her, které rozvíjejí logické myšlení dětí a žáků, podporující matematickou a čtenářskou gramotnost, ale i rozvíjí paměť, taktiku a strategii. Tematické setkání učitelů podpořilo sdílení nových vědomostí a příkladů dobré praxe za účelem podpory rozvoje vzdělávání škol na území ORP Třeboň II.

Přednáška „Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí“Přednáška "Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí"

20. září 2022, ZŠ Třeboň, Sokolská

S lektorem Zdeňkem Oklešťkem, proběhla opět zajímavá přednáška na téma sebevědomí dětí.

„Víte, že jedním z pouhých dvou zdrojů sebevědomí dětí jste právě vy? Je dobré vědět, proč to tak je a uvědomovat si, jak můžete svým přístupem, jednáním a způsobem komunikace v každé konkrétní situaci sebevědomí dětí tvořit, případně bořit.“

 

WorSportovní pomůckykshop „Poznáváme netradiční sporty“ splnil očekávání a školy praktická ukázka oslovila k rozšíření výuky v hodinách tělocviku a sportovních aktivit ve škodních družinách. Pro zúčastněné školy máme k předání sportovní pomůcky - Lakros, Spikeball, Cornhole a Ringo.

Krycí jména v uKrycí jména - ukrajinsko-česká verzekrajinsko-české jazykové verzi

Září 2022

Prostřednictvím projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II pomáháme s distribucí deskové hry Krycí jména v ukrajinsko-české jazykové verzi. Cílem deskové hry je pomoct dětem a žákům hravou formou s učením slov v novém jazyce a zároveň se zapojením dětí a žáků z Ukrajiny do školního kolektivu. Tato speciální edice hry je darovaná zcela zdarma do škol, školních zařízení, DDM apod.

Den první Den první pomocipomoci

Dne 21. 6. 2022, KKC Roháč, Třeboň

Cílem workshopu je naučit žáky zvládat krizové situace spojené se záchranou života, zhodnotit situaci, svojí bezpečnost a přivolat záchranáře. Současně „Den první pomoci“ rozšíří možnosti výuky učitelů na školách.

Autorské čteAutorské čtení - Ivona Březinová ní  - Ivona Březinová

13. – 17. 6. 2022 

Jak podpořit zájem dětí a žáků o knížku? Rozšířit slovní zásobu, ale i představení dalších knižních žánrů? Pozvali jsme spisovatelku Ivonu Březinovou, která přivezla své knihy a na školách pořádala autorské čtení.

Poznáváme nPoznáváme netradiční sportyetradiční sporty

Dne 10. 6. 2022, Tyršův stadion, Třeboň

MAS Třeboňsko o.p.s. připravila praktickou ukázku sportů, které nejsou běžné a ve výuce se často neobjevují. Cílem je rozšíření podvědomí žáků, učitelů a vychovatelů školních družin o další sporty, které mohou uplatnit v hodinách tělocviku a ve školních družinách - Lakros, Kin-ball, Spikeball a Ringo.

Múzická insp.Múzická inspirace – Tanecirace - „Tanec"

Dne 6. 6. 2022, Základní umělecká škola Třeboň

Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Třeboni, jsme pro učitele připravili náhledovou hodinu v tanečním oboru. Žák je veden k přirozenému dětskému pohybovému projevu. Skrze tvořivou taneční výchovu poznává rytmus, základní taneční kroky, správné pohybové návyky a zvětšuje rozsah pohybových dovedností.

Beseda s DaBeseda s Davidem Drahonínskýmvidem Drahonínským

26. 5. 2022 - ZŠ a MŠ České Velenice

Blíží se nám letní prázdniny a tak není na škodu upozornit žáky na prevenci rizika úrazů v životě a zvýšení podvědomí o nejčastějších úrazech, jejich příčinách a následcích. David Drahonínský vyprávěl o životě i sportu s hendikepem v ZŠ a MŠ české Velenice.

Kreativní worKreativní workshopkshop

Dne 25. 5. 2022, DDM Třeboň

„Tvoření s FIMO hmotou“„Ubrousková metoda"

Cílem workshopu je poznání nových řemeslných metod pro učitele mateřské, základní školy a vychovatelky školních družin. Na workshopu proběhla diskuze sdílení dobré praxe za účelem podpoření manuální dovednosti žáků v hodinách.

Múzická iMúzická inspirace „Hudba“ nspirace „Hudba“ 

Dne 25. 5. 2022, Základní umělecká škola Třeboň

Druhé pokračování úspěšného workshopu „Hudba“. Paní učitelka klavíru a paní učitelka kytary, hravou formou v žácích rozpoznávají hudební nadání. Na pomoc je pozván hudební nástroj „Xylofon“.

Komiksový workshop – Jiří Walker ProcházkaKomiksový workshop – Jiří Walker Procházka

Dne 23 – 25. květen 2022 

Znáte komiks a víte, jak vzniká? Pozvání přijal Jiří Walker Procházka, spisovatel science fiction a fantasy. Žáky oslovil komiksově-literární workshop a společně na pracovních listech tvořili komiksovou řeč, piktogramy, citoslovce, ale také nahlédli do historie komiksu.

Školy:

ZŠ a MŠ Rapšach, ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí, ZŠ a MŠ Lužnice p.o. a ZŠ Třeboň, Na Sadech

Workshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagogaPřednáška "Jak budovat autoritu učitele"

4. května 2022, ZŠ Třeboň, Sokolská

S lektorem Zdeňkem Okleštkem, jsme pro Vás připravili přednášku „Jak budovat autoritu učitele“, kde učí dospělé lépe rozumět dětem i sobě a komunikovat s nadhledem.

Chcete být autoritou v očích svých dětí, žáků, ale i ostatních dospělých? Paradoxně se jí nestanete ani silou, ani šířením strachu. A jen málo vám k ní dopomůže vaše role. Autoritu si prostě musíte umět získat“.

Beseda s Davidem DrahonínskýmBeseda s Davidem Drahonínským

22. 4. 2022 - ZŠ Třeboň Sokolská

Opět beseda v Třeboni, která proběhla v tělocvičně ZŠ Třeboň Sokolská. David Drahonínský žáky upozornil na prevenci rizika úrazů v životě a zvýšení podvědomí o nejčastějších úrazech jejich příčinách a následcích. David Drahonínský vyprávěl o životě i sportu s hendikepem. Nakonec předvedl své lukostřelecké dovednosti.

Workshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagogaWorkshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagoga

Dne 21. 4. 2022, Mateřská škola Novosedly nad Nežárkou

V MŠ Novosedly nad Nežárkou proběhl workshop pro rodiče „Připravenost prvňáčků do školy a domácí příprava“. 

Speciální pedagožka Mgr. Jiřina Havlíková, řeší ve své praxi školní zralost dětí a jejich fyzickou a duševní připravenost pro vstup do školy. Nabídla pomocné rady, kdy se děti musí vypořádat se změnou prostředí. Zároveň promluvila o správné domácí přípravě, ale také volném čase dětí.

Workshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagogaWorkshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagoga

Dne 31. 3. 2022, Mateřská škola Chlum u Třeboně

Workshop pro rodiče se zaměřením na „Připravenost prvňáčků do školy a domácí příprava“ se uskutečnil v MŠ Chlum u Třeboně. Tentokrát s účastí paní učitelky, která v září přivítá prvňáčky v ZŠ Chlum u Třeboně. 

Speciální pedagožka Mgr. Jiřina Havlíková, řeší ve své praxi školní zralost dětí a jejich fyzickou a duševní připravenost pro vstup do školy. Nabídla pomocné rady, kdy se děti musí vypořádat se změnou prostředí. Zároveň promluvila o správné domácí přípravě, ale také volném čase dětí.

Workshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagogaWorkshop pro rodiče předškolních dětí a speciálního pedagoga

Dne 24. 3. 2022, Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí

S ohledem na blížící se zápisy dětí do prvních tříd, pořádáme workshopy pro rodiče zaměřené na „Připravenost prvňáčků do školy a domácí příprava“.

Speciální pedagožka Mgr. Jiřina Havlíková, řeší ve své praxi školní zralost dětí a jejich fyzickou a duševní připravenost pro vstup do školy. Nabídla pomocné rady, kdy se děti musí vypořádat se změnou prostředí. Zároveň promluvila o správné domácí přípravě, ale také volném čase dětí.

Seminář Rozvoj matematické gramotnostiSeminář „Rozvoj matematické gramotnosti“

Dne 22. březen 2022 - KD Beseda Třeboň

Ve spolupráci s firmou ABC učebnice, proběhl seminář podporující rozvoj matematické gramotnosti. Firma ABC učebnice představila pracovní sešity, sbírky a různé výukové materiály, včetně matematických pomůcek. V rámci aktivní účasti škol na semináři bude podpořen nákup pro aktivity „Nápady a aktivity podporující rozvoj matematické gramotnosti“ a „Využívání pomůcek pro rozvoj matematické gramotnosti“. Jedná se o aktivity hrazené z prostředků projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II.

Beseda s Davidem DrahonínskýmBeseda s Davidem Drahonínským

21. 3. 2022 - ZŠ Třeboň Na Sadech

Na Základní škole Třebon Na Sadech, proběhla beseda s Davidem v tělocvičně. Žáky upozornil na prevenci rizika úrazů v životě a zvýšení podvědomí žáků o nejčastějších úrazech, jejich příčinách a následcích. David Drahonínský vyprávěl o životě i sportu s hendikepem. Nakonec předvedl své lukostřelecké dovednosti.

Seminář „Stimulační program MAXÍKSeminář „Stimulační program MAXÍK"     

Dne 8. - 9. března 2022

Kurz je určen pro učitele mateřské, základní a speciální školy, asistenty pedagoga s ukončeným pedagogickým vzděláním, dále pro speciální pedagogy, psychology a logopedy. Pedagogové získají pochopení principů stimulace předškolních dětí a využití postupů, na nichž je úspěšný rozvoj dítěte založen.

Seminář „VySeminář „Využívání knih pro rozvoj čtenářské gramotnosti“užívání knih pro rozvoj čtenářské gramotnosti“

Dne 1. 3. 2022 on-line

Ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros Media, jsme připravili on-line seminář za účelem prezentace nových knižních titulů do školních knihoven mateřských a základních škol. V rámci účasti školy získají knižní tituly, které budou hrazené z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II.

BesedaBeseda s Davidem Drahonínským s Davidem Drahonínským

11. 2. 2022 - ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

Tentokrát David Drahonínský navštívil Základní a mateřskou školu v Lomnici nad Lužnicí, kde žáci vzorně poslouchali a měli hromadu zvědavých dotazů. Atmosféra při besedách je plná pohody a úsměvů, která je vidět na fotografiích.

Beseda sBeseda s Davidem Drahonínským Davidem Drahonínským

28. 1. 2022 - ZŠ praktická, Třeboň

Na Základní škole praktická Třeboň proběhla první Beseda s Davidem Drahonínským. Žáky beseda velice zaujala a sklidila úspěch. Žáci praktické školy mají náročnou cestu životem a tak životní boj Davida Drahonínského a následně sportovní cesty za úspěchem, je oslovil.

Hodnocení školy:

„V pátek 28. ledna k nám do školy (Základní škola praktická, Třeboň) dorazil David Drahonínský - držitel 6 medailí v lukostřelbě z paralympijských her. Na besedu se děti moc těšily, možná i proto, že je naplánovaná místo vyučování. Čas strávený s Davidem, ale předčil všechna naše očekávání. David si děti získal hned. Fotkami, vyprávěním, svým postojem (svou roli sehrála i hydraulická plošina v autě, kterou David používá). Děti ho s nadšením poslouchaly, ptaly se a někdy jim naopak slova chyběla. A vyvrcholením byla ukázka Davidova umění v tělocvičně. Vše bylo perfektní. David dětem ukázal svůj příběh, svou cestu. Nelehkou, ale úspěšnou.

Moc Davidovi děkujeme. Pro děti, ale i pro dospělé, byla tato beseda neskutečně cenná a David nám mnoho předal. Moc rádi si to někdy zopakujeme. "

                                                                                                Základní škola praktická, Třeboň

Múzická inMúzická inspirace - Bicí a Orfovy nástroje v praxi hrouspirace - Bicí a Orfovy nástroje v praxi hrou

Dne 2. 12. 2021, ZUŠ v Třeboni

Lektoři Základní umělecké školy v Třeboni představí učitelům mateřské a základní školy hudební rytmické nástroje a objevení nového přístupu k hudbě. V rámci účasti učitelé získají hudební nástroje pro výuku na mateřské a základní škole.

Poznej přírodPoznej přírodu Třeboňskau Třeboňska

říjen až prosinec 2021

Český nadační fond pro vydru připravil pro MŠ a ZŠ výukové programy s účastí zvířat ve škole. 

Výtvarná soutěžVýtvarná soutěž

Termín soutěže: 26. 4. 2021 - 19. 6. 2021

MAS Třeboňsko vyhlásila pro všechny školy výtvarnou a slohovou soutěž, určenou pro děti a žáky do 15 let. Z každé třídy vybrala 3 obrázky nebo slohovou práci a žáky odměnila věcnými cenami. Z výkresů a slohů bude sestavena a vydána kniha, kterou předáme školám.

WorksWorkshop „Literárně dramatická výchova“hop „Literárně dramatická výchova“

Dne 18. 11. 2021, ZUŠ v Třeboni

Cílem workshopu je seznámení s dramatickou interdisciplinaritou. Lektor představí pedagogům mateřské a základní školy možnosti využití metod dramatické výchovy ve vyučování.  

 

Seminář „Přechod přes desítku Seminář „Přechod přes desítku"

 Dne 18. listopad 2021, ZŠ Třeboň, Sokolská

 Se společností Tvořivá škola, z.s. proběhl seminář pro pedagogy  „Přechod přes desítku". Lektorka paní   Čebišová ukázala nové podněty, jak zaujmout žáky ke spolupráci a snazší pochopení matematiky.

Workshop Workshop „Hudba“„Hudba“

Dne 16. a 30. listopadu 2021, ZUŠ v Třeboni

Základní umělecká škola v Třeboni uspořádala workshop pro učitele společně s dětmi a žáky. Lektorka teoretických předmětů a lektorka kytary hravou formou v žácích rozpoznává hudební nadání. Děti a žáci v sobě objevují muzikanta.

WorkshoTvořivé dny p „Tvořivé dny“ 

Ve dnech 15. - 16. 11. 2021, DDM v Třeboni

Workshop umožnil žákům podpořit své manuální dovednosti a seznámení s netradičními řemesly. 

 

Přehled řemesel a technik:                                                                                                 

 • dřevořezba – tvoření ze dřeva, z kůry stromů
 • ukázka zpracování vlny s kolovrátkem, tvoření - plstěné ozdoby
 • keramika – malování na keramické ozdoby, tvoření z hlíny
 • tvoření z různého materiálu:
  • skřítek - plechovka nebo ponožka, koženka, filc, bavlna, rýže
  • vánoční věnec z netradičních materiálů – bavlna, umělé hedvábí, květiny, korálky

SeSeminář „Násobilka a dělení v oboru násobilekminář „Násobilka a dělení v oboru násobilek"

Dne 4. listopad 2021, ZŠ Třeboň, Sokolská

V rámci matematické gramotnosti se uskutečnil seminář pro pedagogy  "Násobilka a dělení v oboru desítek". Podstatou semináře bylo zaměření na motivaci žáků k projevení vlastní iniciativy a samotného tvoření.

Beseda s Beseda s Davidem DrahonínskýmDavidem Drahonínským

26. 10. 2021 proběhl pilotní projekt zaměřený na prevenci úrazů.

V Základní škole T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí proběhl pilotní projekt se zaměřením na prevenci rizika úrazů v životě a zvýšení podvědomí žáků o nejčastějších úrazech, jejich příčinách a následcích. David Drahonínský vyprávěl o životě i sportu s hendikepem a tvrdé dřině při cestě k úspěchu.

Hodnocení školy:

„Z pohledu učitelů byla tato beseda velice přínosná. Setkání s hendikepovaným člověkem, který po úrazu svůj život nevzdal a zasvětil ho sportu, v němž patří dnes mezi světovou špičku, bylo opravdu přínosné. David cíleně žákům zdůraznil, že úraz se může stát komukoliv a při jakékoli činnosti, pokud nebudou dodržovat pravidla bezpečnosti a budou podstupovat zbytečná rizika. Také žákům vysvětloval, jak se v těchto situacích nejlépe chovat.

Při rozboru se žáky jsme se dozvěděli, že beseda byla zajímavá nejen díky oblasti sportu, v němž se nyní David pohybuje, ale také kvůli tomu, že si mnozí uvědomili nedostatky svého chování v rizikových situacích a také to, jak je napravit.“   

                                                                                       Základní škola T.G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí

Edukativní Filmy, které pomáhajífilmy do škol

Říjen 2021

Filmy, které pomáhají, jsou preventivní filmové projekty režiséra Davida Vignera vytvořené speciálně pro práci se žáky ve školní výuce. Současná edice zahrnuje celkem 8 filmů o nejčastějších sociálně-patologických jevech (Ztraceni, V labyrintu školy, Abstinent, Jakub, Na hraně, Sami, Mezi nimi, Mezi stěnami). Více..

Výukové proVýukové programy do školgramy do škol

Červen až září 2021

MAS Třeboňsko podpořilo nákup výukových programů do škol, vhodné pro základní a mateřské školy.

Využívání pomůcek pro rozvoj MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTIVyužívání pomůcek pro rozvoj MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

červen až říjen 2021

V aktivitě Matematické gramotnosti, MAS Třeboňsko podpořilo nákup matematických pomůcek pro žáky ZŠ a předškolní děti z MŠ. Předání proběhlo na přelomu září a října.

Seminář Seminář "Cesta správného nastavení hlasu"

Dne 21. 9. 2021

Další ze zajímavých seminářů, realizovaných v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II. Jeho název Správné využívání hlasu napovídá, že tématem této akce byly způsoby zvládání hlasové únavy při výkonu náročného pedagogického povolání.

Využívání knih pro rozvoj Čtenářské gramotnosti

Červen až říjen 2021

Pro rozvoj čtenářské gramotnosti dětí a žáků ve školách jsme ve spolupráci s PS pro Čtenářskou gramotnost zajistili nákup vybraných knih.