Strategické rámce

SCHVÁLENÉ STRATEGICKÉ RÁMCE MAP:

MAP III

MAP II

MAP I

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 16.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny.

Změny oproti verzi 15.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 7. března 2024 do 12:00 hodin na pytelkova@mas.sdruzeniruze.cz, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 15.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 14.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 31. srpna 2023 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 14.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 13.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 28. února 2023 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 13.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 12.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 31. července 2022 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 12.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 11.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 28. února 2022 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 11.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 10.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 30. srpna 2021 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 10.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 9.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 28. února 2021 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 9.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 8.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 28. srpna 2020 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 8.0 

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 7.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 24. února 2020 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 7.0 

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 6.0 jsou v dokumentu zvýrazněny červenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 23. srpna 2019 do 12:00 hodin na kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny dne 11. září 2019.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 6.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny jsou uvedeny odlišnou barvou. Připomínky je možné zasílat do 18. 2. 2019 do 12:00 hodin na adresu kolarova.lucii@gmail.com, dokument bude následně schvalován Řídícím výborem projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 5.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny jsou uvedeny odlišnou barvou. Připomínky je možné zasílat do 22.8.2018 do 12:00 hodin na adresu pytelkovalenka@gmail.com, dokument bude následně schvalován Řídícím výborem projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny na jeho prvním setkání dne 6. září 2018.

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 4.0

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny jsou zvýrazněny modrou barvou. Připomínky je možné zasílat do 23. února 2018 do 12:00 hodin na adresu pytelkovalenka@gmail.com, dokument bude následně schvalovat Řídící výbor.

Aktualizovaná příloha Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny schválená Řídícím výborem k 28.2.2018 - verze 4.0

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 3.0 

Prosíme opět o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Změny oproti verzi 2.0 jsou v dokumentu zvýrazněny zelenou barvou. Připomínky je možné zasílat do 25. srpna 2017 do 12:00 hodin na pytelkovalenka@gmail. com, dokument bude následně schvalovat na svém jednání Řídící výbor MAP pro ORP Trhové Sviny na svém jednání dne 31. srpna 2017.

Aktualizovaná příloha Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny schválená Řídícím výborem dne 31.8.2017 - verze 3.0

Veřejné připomínkování přílohy Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - investiční a další priority

Prosíme o veřejné připomínkování investičních a dalších priorit v příloze Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny. Aktualizované záměry jsou v dokumentu zvýrazněny červeně. Připomínky je možné posílat do 10. února 2017 do 12:00 hodin na pytelkovalenka@gmail.com, následně bude finální dokument schvalovat per rollam Řídící výbor MAP.

Aktualizovaná příloha Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny schválená Řídícím výborem MAP dne 13.02.2017 - verze 2.0

Strategický rámec MAP pro OSP Trhové Sviny schválený Řídícím výborem MAP pro ORP Trhové Sviny dne 7. září 2016 - verze 1.0

Další aktualizace Strategického rámce MAP bude za 6 měsíců od schválení verze 1.0 (k 31.08.2016). Pokud chcece začlenit další investiční akce, které máte projednané se svým zřizovatelem, posílejte informace elektronicky na mail pytelkovalenka@gmail.com