Pracovní skupiny/ místní lídři

V rámci projektu MAP IV pro ORP Trhové Sviny jsou ustanoveny 4 pracovní skupiny, přičemž 3 pracovní skupiny jsou povinné. Složení pracovních skupin viz níže. Každá pracovní skupina se setkává minimálně 4x ročně.

Složení pracovních skupin MAP IV pro ORP Trhové Sviny:

Složení pracovních skupin MAP IV pro ORP Trhové Sviny:
PS Pro financování Pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí Pro rovné příležitosti Pro předškolní vzdělávání
expert Mgr. Michal Jarolímek Mgr. Jana Matoušková Mgr. Marcela Krychová Bc. Zuzana Kojanová
člen Helena Kyselová PaedDr. Jaroslav Baláš Karel Zettl Bc. Božena Velíšková
člen Mgr. Gabriela Štrosserová Mgr. Lenka Kučerová Mgr. Kateřina Přibylová Mgr. Jana Vondráčková
člen Mgr. Věra Korčaková Mgr. Gabriela Urbánková Lucie Sovová Jitka Vráblíková
člen Růžena Balláková Mgr. Zbyněk Drbout Mgr. Jiří Pavel Mgr. Vít Sumerauer
člen Ing. Dagmar Kulhanová Mgr. Bohumír Kratoška   Bc. Marie Kučerová
člen   Mgr. Václav Tröstl     

1. setkání pracovních skupin projektu MAP IV pro ORP Trhové Sviny proběhlo v měsíci únor 2024. Zápisy z prvních setkání PS jsou zde:

Identifikace místních lídrů/expertů v rámci pracovních skupin MAP III ORP Trhové Sviny 

Identifikace místních lídrů/expertů v rámci pracovních skupin MAP III ORP Trhové Sviny 

V rámci projektu MAP III ORP Trhové Sviny byly ustanoveno pět pracovních skupin:

  • PS pro financování 
  • PS pro rovné příležitosti 
  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro předškolní vzdělávání

V souladu s  Postupy MAP III byli do PS zapojeni místní lídři/experti na jednotlivé oblasti vzdělávání z daného území. Těmi jsou odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

Identifikace místních lídrů/expertů v rámci pracovních skupin 

Pracovní skupina

Místní lídři v rámci pracovní skupiny

PS pro rovné příležitosti

Mgr. Marcela Krychová

PS pro financování

Mgr. Michal Jarolímek

PS pro předškolní vzdělávání

Bc. Zuzana Kojanová

PS pro rozvoj čtenářská gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Mgr. Jana Matoušková

 PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Mgr. Václav Tröstl

Identifikace místních lídrů/expertů v rámci pracovních skupin MAP II ORP Trhové Sviny 

V rámci projektu MAP II ORP Trhové Sviny byly ustanoveno pět pracovních skupin:

  • PS pro financování 
  • PS pro rovné příležitosti 
  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro předškolní vzdělávání

V souladu s Postupy MAP II byli do PS zapojeni místní lídři/experti na jednotlivé oblasti vzdělávání z daného území. Těmi jsou odborníci a výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody a přístupy, vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

Identifikace místních lídrů/expertů v rámci pracovních skupin

Pracovní skupina

Místní lídři v rámci pracovní skupiny

PS pro rovné příležitosti

Mgr. Marcela Krychová

PS pro financování

Mgr. Michal Jarolímek

PS pro předškolní vzdělávání

Bc. Zuzana Kojanová

PS pro rozvoj čtenářská gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

PaedDr. Jaroslav Baláš

 PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Mgr. Václav Tröstl