Pracovní skupina pro financování

Složení pracovní skupiny pro financování

Vedoucí pracovní skupiny Ing. Eva Macků - místní lídr
Člen pracovní skupiny Mgr. Jiří Doležal
Člen pracovní skupiny Mgr. Jana Cvrčková
Člen pracovní skupiny Mgr. Milan Hřava
Člen pracovní skupiny Mgr. Vítězslava Benešová