MAP Dačice II

Projekt MAP Dačice II je realizován od 1. 9. 2018. V období od března do srpna probíhaly přípravné práce, bylo aktualizováno složení Řídícího výboru, dále bylo aktualizováno složení pracovních skupin projektu, probíhala komunikace s řediteli škol ohledně implementační části projektu, byl zjišťován skutečný zájem o jednotlivé aktivity akčního plánu na školní rok 2018/2019, který schválil ŘV projektu MAP Dačice v lednu. Byl vytvořen komunikační plán včetně konzultačního procesu a organizační struktura projektu.

 

Harmonogram projektu:

Počátek realizace: 1. 9. 2018

Ukončení realizace: 30. 4. 2022

Trvání projektu: 44 měsíců

 

Klíčové aktivity projektu:

1. Řízení projektu MAP

2. Rozvoj a aktualizace MAP

3. Evaluace a monitoring MAP

4. Implementace MAP

 

Klíčové aktivity jsou podrobněji uvedeny zde: zde ke stažení

 

Informace o složení a schůzkách realizačního týmu, řídícího výboru a pracovních skupin jsou k dispozici v jednotlivých záložkách MAP Dačice II.