Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Složení pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Švarcová
Člen pracovní skupiny Mgr. Dana Vláčilová
Člen pracovní skupiny Mgr. Bronislava Kučerová
Člen pracovní skupiny Bc. Dana Syrovátková
Člen pracovní skupiny Ludmila Rehartová