ORP Jindřichův Hradec

Schválený dokument MAP Jindřichův Hradec

Dne 30. 1. 2018 schválil Řídící výbor MAP Jindřichův Hradec dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jindřichův Hradec, včetně přílohy č. 1 Analytická část MAP Jindřichův Hradec.

Schválený dokument je ke stažení zde:

MAP Jindřichův Hradec

Analytická část MAP Jindřichův Hradec

Pozvánka na kurz

Ve spolupráci s Fakultou managementu Jindřichův Hradec zveme všechny zájemce na kurz "Rozumím sám sobě". Kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět sobě, svému myšlení a tomu, jak využívat své vnitřní zdroje, na něž se můžeme vždy spolehnout. Tři setkání budou uspořádána tak, že první část výuky bude představení daného tématu a v druhé části výuky procvičování získaných informací.

Lekce 1 - Rozumím sám sobě?   

10. 1. 2018 středa          14:30 - 16:00

(pozvánka do světa lidského vnímání, priming, příběhy v našem životě)

 

Lekce 2 - Síla zvyku v životě člověka

16. 1. 2018 středa          14:30 - 16:00

(kdo koho jak ovládá, já své zvyky anebo mé zvyky mne?)

 

Lekce 3 - Jak (se) učit a lépe si pamatovat, nové trendy; Prokrastinace

23. 1. 2018 úterý           14:30 - 16:00

(Paměťové stopy, efektivní opakování a učební brzdy)

 

Kurz bude probíhat v prostorách Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

 

 

O letních prázdninách se v rámci projektu MAP Jindřichův Hradec konaly dva workshopy v Houbovém parku v Roseči. Dne 16. 8. 2017 proběhl workshop na téma RECYKLACE PAPÍRU aneb JAK SI VYTVOŘIT KRÁSNÉ VĚCI. Jednalo se o workshop kreativní recyklace, spojený s diskuzí na zelené téma. Děti i dospělí si z  workshopu odnesli vlastnoručně vyrobené dárky, které si různými výtvarnými technikami vytvořili ze starého papíru.

Workshop Recyklace papíru

Dne 23. 8. proběhl workshop environmentální výchovy na téma CO A KAM PATŘÍ?  ...třídím, třídíš, třídíme. Cílem workshopu bylo zvýšit povědomí o ekologických a trvale udržitelných principech mezi dětmi, mladými lidmi a pracovníky s mládeží. Účastníci získali zajímavé informace o recyklaci odpadu a vyzkoušeli si, zda umí správně třídit. Po diskuzi na zelené téma proběhl workshop výroby z plastových materiálů a soutěže pro děti , které byly zaměřeny na ekologii.

Třídění 

 

 

 

 

MPSV projektový manažermpsv analytikmpsv obecnýmpsv specialista kontrol

Dne 15.6.2017 se konal v Jindřichově Hradci seminář na téma "Diagnostika dítěte předškolního věku". Lektorka Mgr. Jiřina Bednářová seznámila pedagogy s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí (vývoj myšlení, řeči, sociálních schopností a dovedností, hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky, vývoj kresby, vývoj zrakového, sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace, základních matematických představ) pro vytváření individuálního programu rozvoje předškolního dítěte.

seminar 1seminar 2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve všechny zájemce na "Kariérní den", který se uskuteční 26.4.2017 od 14 do 16 hodin v Harfa Office Park.

Pozvánka na Kariérní den na MŠMT

V rámci projektu MAP Jindřichův Hradec byly realizovány semináře určené pro pedagogické pracovníky v území ORP Jindřichův Hradec.

Jednalo se o tyto semináře:

18. 1. 2017 Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání

Seminář probíhal v budově Fakulty managementu VŠE Praha a účastníci byly podrobně seznámeni s jednotlivými stupni podpůrných opatření a jejich specifiky (plán pedagogické podpory, indviduální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu). Získali základní informace v postupech zavádění podpůrných opatření.

 

3. 11. 2016  Podpůrná opatření  u žáků základních škol

Seminář probíhal v budově Fakulty managementu VŠE Praha a účastníci byly podrobně seznámeni s jednotlivými stupni podpůrných opatření a jejich specifiky (plán pedagogické podpory, indviduální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu). Získali základní informace v postupech zavádění podpůrných opatření.

 

Stručný obsah

Na území ORP Jindřichův Hradec bude vytvořeno partnerství mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a ostatními partnery. V rámci spolupráce partnerů budou stanoveny priority a bude zpracován „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. 

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání vzájemným informováním, společným vzděláváním a plánováním partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb. Obecným cílem místního akčního plánování na území na území obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec (dále ORP Jindřichův Hradec) je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem. Do projektu budou zapojeny všechny školy v ORP a také organizace zájmového a neformálního vzdělávání.

 

Období realizace

1. 6. 2016 – 31. 1. 2018

 

Organizační zajištění

Realizátor projektu: MAS Česká Kanada o.p.s.

Finančně podpořeno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.   

 

Hlavní aktivity projektu

  • Akční plánování (rozvoj partnerství, dohoda o prioritách, akční plánování, budování znalostních kapacit)
  • Evaluace
  • Řízení MAP
  • Řízení projektu

 

Hlavní témata

 

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 

V projektu bude sestaven realizační tým (RT) a řídící výbor (ŘV). Do týmů se kromě zástupců škol mohou přihlásit i aktivní rodiče, vzdělávací instituce z území, zástupci spolků apod.

 

 

Dne 10. 3. 2017 byla Řídícím výborem MAP Jindřichův Hradec schválena aktualizovaná verze investičních a dalších priorit Strategického rámce místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec.

Aktualizovaná verze je ke shlédnutí zde:

Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec

 

V rámci projektu byl vytvořen Strategický rámec MAP Jindřichův Hradec, včetně seznamu investičních a dalších priorit, který bych schválen Řídícím výborem MAP Jindřichův Hradec dne 8.9.2016.

Strategický rámec MAP Jindřichův Hradec

V rámci projektu byl sestaven realizační tým (RT) a řídící výbor (ŘV).

Realizační tým pracuje ve složení:

Mgr. Marta Bartošová Vrbová

Mgr. Monika Emrová

Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

Mgr. Jan Javorský

Mgr. Ludmila Kolářová

Mgr. Marcela Longinová

Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.

Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.

Ing. Mgr. Vilma Szutová

Eva Tunklová

 

Členové Řídícího výboru MAP Jindřichův Hradec

Zástupce JČK:                            Mgr. Vladimír Prokýšek

Zástupce KAP:                            Mgr. Lucie Jarkovská

Zástupce zřizovatele:                 PhDr. Jitka Čechová, David Šašek, Dis.

Zástupce ZŠ:                              Mgr. Jan Javorský

Zástupce neform. vzdělávání:    Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

Zástupce ZUŠ:                            MgA. Vojtěch Maděryč

Zástupce rodičů:                         Mgr. Monika Hrdinová

Zástupce MAS:                            Ing. Mgr. Vilma Szutová, Bc. Tomáš Novák

Agentura pro soc. začleňování:  Mgr. Petr Čáp

 

 

 

Do projektu se v ORP Jindřichův Hradec zapojily tyto ZŠ a MŠ:

 

Základní škola a Mateřská škola Deštná

nám. Míru 44-45

37825 Deštná

 

Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou

Jarošov nad Nežárkou 136

37841 Jarošov nad Nežárkou

 

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Štítného 121

37701 Jindřichův Hradec I

 

Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160

Janderova 160

37701 Jindřichův Hradec II

 

Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746

Jarošovská 746

37701 Jindřichův Hradec II

 

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592

Vajgar 592

37711 Jindřichův Hradec III

 

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Vajgar 692

37704 Jindřichův Hradec III

 

Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54

Větrná 54

37705 Jindřichův Hradec

 

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Školní 4

37821 Kardašova Řečice

 

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak

náměstí Komenského 237

37862 Kunžak

 

Základní škola a Mateřská škola Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec

Lodhéřov 187

37826 Lodhéřov

 

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice

Hradecká 390

37833 Nová Bystřice

 

Základní škola Nová Včelnice

Školní 414

37842 Nová Včelnice

 

Základní škola a Mateřská škola Plavsko

Plavsko 39

37802 Stráž nad Nežárkou

 

Základní škola a Mateřská škola Popelín

Popelín 22

37855 Popelín

 

Základní škola a Mateřská škola Staré Město pod Landštejnem

Staré Město pod Landštejnem 139

37882 Staré Město pod Landštejnem

 

Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nežárkou

nám. Emy Destinové 142

37802 Stráž nad Nežárkou

 

Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec

Tyršova 366

37853 Strmilov

 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská1125/II

Jarošovská 1125/II

37701 Jindřichův Hradec

 

Mateřská škola Číměř, okres Jindřichův Hradec

Číměř 13

37832 Číměř

 

Mateřská škola Horní Pěna

Horní Pěna 19

37831 Horní Pěna

 

Mateřská škola Hospříz 31

Hospříz 31

37701 Jindřichův Hradec

 

1. mateřská škola Jindřichův Hradec II,  Růžová 39

Růžová 39

37701 Jindřichův Hradec II

Odloučené pracoviště: MŠ Jindř. Hradec, Pod Kasárny

 

2. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209

Jáchymova 209

37701 Jindřichův Hradec III

Odloučené pracoviště: MŠ Jindř. Hradec, Havlíčkova 175

 

3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594

Vajgar 594

37704 Jindřichův Hradec III

Odloučené pracoviště: MŠ Jindř. Hradec, Vajgar 690

 

4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

Röschova 1120

37701 Jindřichův Hradec II

Odloučené pracoviště: MŠ Jindř. Hradec, Sládkova

 

Mateřská škola Kunžak

Sportovní 455

37862 Kunžak

 

Mateřská škola Lásenice, okres Jindřichův Hradec

Lásenice 147

37801 Lásenice

 

Mateřská škola Nová Včelnice

Za Kozlovkou 500

37842 Nová Včelnice

 

Mateřská škola Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec

Pluhův Žďár 66

37824 Pluhův Žďár

 

Mateřská škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec

Tyršova 330

37853 Strmilov

 

Mateřská škola Střížovice, Vlčice 39

Vlčice 39

37853 Strmilov

 

Do projektu není zapojena Mateřská škola Zahrádky.

 

 

 

 

 

Po dohodě zástuců obcí bude MAS Česká Kanada o.p.s. zpracovávat MAP Jindřichův Hradec a MAP Dačice.

Cílem projektu místních akčních plánů vzdělávání je  zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území SO ORP Jindřichův Hradec a ORP Dačice, podpořit spolupráci  zřizovatelů škol a dalších aktérů ve vzdělávání, shodnout se na prioritách ve vzdělávání a nalézt způsoby pro budoucí aktivní a přínosnou spolupráci v oblasti vzdělávání a sdílení informací.

Datum zahájení realizace projektů MAP Jindřichův Hradec:     1. 6. 2016

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu:   31. 1. 2018

Klíčovým výstupem projektu je zpracovaný Místní akční plán vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let.

Výstupem místního akčního plánu je pak dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a soubor aktivit, ve kterých se budou navrhovat konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Místní akční plány rozvoje vzdělávání budou použity pro koordinaci a  zacílení výzev v OP VVV a IROP.

 

MAP Jindřichův Hradec CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000077

go OP VVV