Řídící výbor

Řídící výbor (ŘV) je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Trhové Sviny. Při své činnosti představuje reprezentativní orgán z pohledu vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, je vytvořen a funguje na principu partnerství.
 
Klíčové role ŘV jsou spjaty s procesem plánování, tvorbou a schvalování místního akčního plánu (MAP) Trhové Sviny.
 

Složení řídícího výboru:

Ing. Magdalena Chytrová MAS Sdružení Růže, z.s. hlavní manažer projektu MAP
Mgr. Michal Jarolímek MAS Sdružení Růže, z.s. zástupce realizátora projektu MAP

Mgr. Vlasta Bohdalová

od 8/2017 Mgr. Bc. Bronislava Šimsová

Jihočeský kraj zástupce kraje

Mgr. Lucie Jarkovská

od 10/2016 Ing. Martin Kolář

Odbor školstí, mládeže a tělovýchovy JČK zástupce krajského akčního plánu
Ing. František Vaněček Obec Horní Stropnice zástupce zřizovatelů škol
Mgr. Vladimír Hokr Město Nové Hrady zástupce zřizovatelů škol
PaedDr. Jaroslav Baláš ZŠ a MŠ Horní Stropnice zástupce vedení škol - ředitel
Mgr. Václav Tröstl ZŠ Petříkov zástupce vedení škol - ředitel
Mgr. Jana Matoušková ZŠ Trhové Sviny zástupce vedení škol - projektový manažer pro ZŠ
Mgr. Věra Kuthanová ZUŠ Trhové Sviny zástupce základních uměleckých škol - ředitelka

RNDr. Zuzana Guthová

od 10/2016 Lenka Pytelková, DiS.

MAS Sdružení Růže, z.s. odborný pracovník pro MAP
Mgr. Jana Boušová Komunitní škola Borovany zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání
Mgr. Věra Korčaková Město Trhové Sviny zástupce města Trhové Sviny - místostarostka
Helena Kyselová   zástupce rodičů
Mgr. Luboš Lacko ZŠ Borovany zástupce vedení škol - ředitel
Karel Zettl Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání

 

 
1. setkání ŘV MAP pro ORP Trhové Sviny
 
2. setkání ŘV MAP pro ORP Trhové Sviny
 
3. setkání ŘV MAP pro ORP Trhové Sviny
 
Řídící výbor na svém 3. setkání dne 7.9.2016 schválil Strategický rámec MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 1.0 ke dni 31.08.2016. Strategický rámec je zveřejněn zde:  http://www.dotaceeu.cz/getmedia/d25cf8fd-22c5-43cb-b3c9-f075479d3ed8/SR_MAP_-Trhove_Sviny.pdf
 
Řídící výbor schválil per rollam dne 13.02.2017 Aktualizovanou přílohu Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 2.0
4. setkání ŘV MAP pro ORP Trhové Sviny
 
5. setkání ŘV MAP pro ORP Trhové Sviny
 
Řídící výbor schválil na svém jednání dne 31.8.2017 Aktualizovanou přílohu Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny - verze 3.0
 
6. setkání ŘV MAP pro ORP Trhové Sviny