Zpravodaj MAPII

I v projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny budeme vydávat zpravodaj "Vzdělávání v regionu Trhovosvinensko II". Zpravodaj bude šířen v papírové i elektronické podobě. Články a další materiály ke zveřejnění posílejte na mail kolarova.lucii@gmail.com.

 

1. číslo zpravodaje projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny vychází v červnu 2018 a přináší aktuální informace o projektu, plánované semináře, přehled příměstských táborů, představuje projekt Talent v MASce a také představujeme letní aktivity Domečku.

zpravodaj č. 1

2. číslo zpravodaje projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny vychází v říjnu 2018 a přináší aktuální informace o projektu, plánované aktivity, složení Řídícího výboru projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny, pracovních skupin a realizačního týmu, přinášíme také článek o MŠ Horní Stropnice a ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny.

upoutávka

3. číslo zpravodaje Vzdělávání v regionu Trhovosvinensko II vychází v prosinci 2018 a přináší aktuální informace o projektu a články o školách v regionu.

upoutávka

4. číslo zpravodaje projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny vychází v červnu 2019 a přináší aktuální informace o projektu, plánované semináře, přehled příměstských táborů, představuje projekt Talent v MASce a mnoho dalších zajímavých informací.

Upoutávka zpravodaje

5. číslo zpravodaje projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny vyšlo v říjnu 2019. Přinášíme v něm shrnutí aktivit na konci školního roku 2018/2019, články o výročí škol ve Svatém Janu nad Malší a v Petříkově.

Upoutávka

6. číslo zpravodaje projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny vychází v prosinci 2019 a přináší aktuální informace o projektu a plánované aktivity.

Upoutávka

7. číslo zpravodaje projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny vyšlo na konci května 2020 a přináší informace o pracovních skupinách i o tom, jak se školy a školky "poprali" s nenadálou situací ohledně pandemie COVID 19.

Upoutávka

8. číslo zpravodaje projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny vychází v říjnu 2020.

Náhled

9. číslo zpravodaje projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny vychází v únoru 2021.

Zpravodaj

10. číslo zpravodaje projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny vyšlo v červnu 2021.

Zpravodaj č. 10

11. číslo zpravodaje projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny vyšlo v listopadu 2021.

Náhled

 

12. číslo zpravodaje projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny vyšlo v únoru 2022.

Náhled