Základní info

Od března 2022 se začal realizovat MAP III pro ORP Trhové Sviny 

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021846