Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Složení pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Vlasta Dušejovská - místní lídr, odborník pro oblast ICT
Člen pracovní skupiny Mgr. Jana Závodná
Člen pracovní skupiny Mgr. Věra Tomanová
Člen pracovní skupiny PaeDr. Vítězslav Jindra
Člen pracovní skupiny Mgr. Jana Kadlecová