Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Složení pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

Vedoucí pracovní skupiny RNDr. Jitka Kašparová - místní lídr,        odborník pro oblast ICT
Člen pracovní skupiny Ing. Hana Mrkvičková
Člen pracovní skupiny Mgr. Petra Procházková
Člen pracovní skupiny Bc. Romana Marková
Člen pracovní skupiny RNDr. Alena Smejkalová