Řídící výbor

24. 9. 2020 - schválen Seznam investičních priorit

Seznam investičních priorit MAP Dačice II - září 2020 (540.77 kB)

4. 5. 2020 - schválen Akční plán rozvoje vzdělávání per rollam

Akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice na rok 2020 (578.68 kB)

Zápis z jednání ŘV (348.61 kB)​​​​​​​

19. 9. 2019 se uskutečnilo jednání Řídícího výboru, kde byly schváleny nový seznam investičních priorit.

Seznam investičních priorit - září 2019

Zápis z jednání

 

Řídící výbor schválil dne 20. 5. 2019 prodloužení platnosti Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice do 31. 12. 2019.

Dne 28. 2. 2019 se uskutečnilo 2. jednání Řídícího výboru v Dačicích, na kterém byly schváleny dokumenty potřebné k projektu.

Dokumenty z jednání zde:

Pozvánka

Identifikace dotčené veřejnosti

Komunikační plán

Organizační struktura

Seznam investičních priorit

1. schůzka Řídícího výboru proběhla 4. 10. 2018 v Dačicích. Ne této schůzce byl zvolen předseda Řídícího výboru, schválen Jednací řád a Statut. Dokumenty z jednání jsou k dispozici zde:

Pozvánka

Statut

Jednací řád

Zápis z jednání

 

 

Složení Řídícího výboru

Ing. Mgr. Vilma Szutová Zástupce MAS
Ing. Karel Macků Zástupce zřizovatele škol
Mgr. Hana Švarcová Zástupce za MŠ
Ing. Eva Macků Zástupce za ZŠ
Mgr. Alena Benešová Zástupce učitelů
Jana Stachová Zástupce školních družin
Josef Mochar, DiS. Zástupce ZUŠ
Mgr. Hana Kopečková Zástupce neformálního vzdělávání
Ing. Robert Kala, Ph.D. Zástupce KAP
Mgr. Hana Kopečková Zástupce rodičů
David Rosenkranz Zástupce obce nezřizující školu
Ing. Karel Macků Zástupce ORP
Mgr. Miloslav Poes Zástupce SRP