Semináře a workshopy

Seminář pro rodiče Hranice ve výchově dětí

Typ: ostatní

Seminář pro rodiče Hranice ve výchově dětí, který se bude  konat 19. října od 17:00 v Katolickém domě v Dačicích v rámci projektu MAP Dačice II.

V programu:
- jak najít svoje vlastní hranice
- proč se je děti stále snaží překračovat
- jak hranice správně stanovit
- jak dostáhnout jejich dodržování

Semináře povede psychoterapeutka Marcela Blažková, pracující v Centru podpory rodin Ruth Třebíč, která absolvovala pětiletý psychoterapeutický a lektorský výcvik, Kurz efektivního rodičovství, Kurz práce s dětmi s traumatem aj. Spolupracovala v rámci evropského projektu na vytváření informativních materiálů pro pěstouny.

seminář

POZVÁNKA
na seminář pro učitele 1. stupně základních škol
„TŘÍDNICKÉ HODINY“


Datum a termín konání: úterý 26. 10. 2021 od 12:00 do 18:00 hodin
Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského
Seminář povede Mgr. Alice Vašáková
Program semináře:
• Klima třídy a možnosti jeho ovlivnění
• Motivace učitelů a žáků k pořádání třídnických hodin (mapování výhod a rizik, cesty k motivaci žáků).
• Třídnické hodiny v systému prevence rizikového chování žáků.
• Metodika vedení třídnických hodin (jak postupovat při plánování a realizaci třídnické hodiny).
• Použití vhodných technik (jak si stanovit cíl třídnické hodiny, jak vybrat vhodnou techniku a jak ji maximálně vytěžit).
• Rizika při vedení třídnických hodin (možné obtíže učitelů při nevýukové práci se třídou, nemotivovaní žáci, subjektivně pociťovaná nekompetence učitele) a jejich minimalizace
• Konkrétní témata třídnické hodiny (příklady dobré praxe, osvědčené techniky, hledání aktuálních témat pro konkrétní třídy).
Seminář je pro účastníky zdarma.
Přihlásit se můžete do úterý 19. 10. 2021 do 10:00 na e-mail: skola@zsdacice.eu
Pro potřeby osvědčení zašlete: jméno, příjmení, titul, datum narození a aprobaci
 

POZVÁNKA
na seminář pro učitele 2. stupně základních škol
„Práce s diferencovanou třídou“


Datum a termín konání: středa 22. září 2021 od 14:00 do 17:00 hodin
Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského
Seminář povede Mgr. Lenka Ondráčková
Program semináře:
• Legislativní zakotvení problematiky
• Pedagogická diagnostika jako nedílná součást práce učitele při plánování výuky
• Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
• Diferenciace času, rozsahu, obtížnosti a formy úkolů
• Diferencované vyučování jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení
• Reflexe aktuální situace ve školství spojená s podporou žáků po dlouhém období distančního vzdělávání
Seminář je pro účastníky zdarma.
Přihlásit se můžete do pondělí 20. 9. 2021 do 15:00 na e-mail: skola@zsdacice.eu
Pro potřeby osvědčení zašlete: jméno, příjmení, titul, datum narození a aprobaci
 

POZVÁNKA
na seminář pro učitele 1. stupně základních škol
„Práce s diferencovanou třídou“


Datum a termín konání: pondělí 20. září 2021 od 14:00 do 17:00 hodin
Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského
Seminář povede Mgr. Lenka Ondráčková
Program semináře:
• Legislativní zakotvení problematiky
• Pedagogická diagnostika jako nedílná součást práce učitele při plánování výuky
• Organizace vyučování v diferencované třídě, příprava učitele na vyučování v diferencované třídě
• Diferenciace času, rozsahu, obtížnosti a formy úkolů
• Diferencované vyučování jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• Motivace žáků k diferencované práci a její hodnocení
• Reflexe aktuální situace ve školství spojená s podporou žáků po dlouhém období distančního vzdělávání
Seminář je pro účastníky zdarma.
Přihlásit se můžete do čtvrtka 16. 9. 2021 do 15:00 na e-mail: skola@zsdacice.eu
Pro potřeby osvědčení zašlete: jméno, příjmení, titul, datum narození a aprobaci

Exkurze do Přírodní zahrady MŠ Strmilov.

Ředitelka Věra Semotánová přiblížila roli přírodních zahrad v předškolním vzdělávání a samotné budování zahrad popsal architekt Ondřej Semotán. Pedagogové ze škol zapojených do projektu MAP Dačice II pak mohli ochutnat i pizzu upečenou v zahradní peci.

1

2

3

4

5

6

Seminář pro pedagogy MŠ v Dačicích - Plánujeme od cílů k prostředkům

21. 9. 2021 ve 13:00 v MŠ Dačice proběhne seminář pro pedagogy MŠ Plánujeme od cílů k prostředkům - Příprava a plánování naplňování cílů z RVP pomocí logického modelu, evaluace, reflexe.

Účast prosím potvrďte na e-mailu: sokolska@msdacice.cz do 16. 9. 2021.

Seminář MŠ

Exkurze do přírodní zahrady MŠ Strmilov

Návštěva přírodní zahrady Mateřské školy Strmilov v rámci projektu MAP Dačice III se uskuteční 14. 9. 2021 ve 14:00 hodin. Přiblíží Program plánování, realizace a následné využívání přírodních zahrad ve vzdělávání v MŠ.

MŠ

Seminář SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY SE SVP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Typ: ostatní

Seminář pro vedoucí a poradenské pracovníky škol
„SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY SE SVP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE“
Datum a termín konání: čtvrtek 9. 9. 2021 od 8:00 do 12:00 hodin
Místo konání: ZŠ Dačice, Komenského
Seminář povede Mgr. Lenka Ondráčková

Mgr. Lenka Ondráčková je zakladatelka vzdělávací agentury EDUPRAXE s.r.o., její jednatelka a lektorka programů zaměřených na poskytování poradenských služeb ve školách, realizaci podpůrných opatření v praxi, práci s diferencovanou třídou a hodnocení a sebehodnocení žáků. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje poskytování poradenských služeb žákům, rodičům i učitelům a problematice systému poradenských služeb na základní škole. Především jeho vytváření, koordinaci a řízení v rámci školy a jeho propojování se službami poskytovanými školskými poradenskými zařízeními. Svoje zkušenosti zpracovává a publikuje pro potřeby výchovných poradců.


Cíl semináře: Seminář je určen pro vedoucí a poradenské pracovníky škol a zabývá se aktuální legislativou a situací v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Seminář je pro účastníky zdarma.


Přihlásit se můžete do pondělí 6. 9. 2021 do 10:00 na e-mail: skola@zsdacice.eu
Pro potřeby osvědčení zašlete: jméno, příjmení, titul, datum narození a aprobaci.

seminář

Minikonference Distančně i v lavici

Minikonference Distančně i v lavici se v rámci projektu MAP Dačice II uskuteční 24. června 2021 ve 13:00 v Motelu Dačice.

Pozvánka a program (1.33 MB)

Distančně i v lavici

Materiály z webináře Začátky práce s 3D tiskárnou

Materiály z webináře k 3D tisku naleznete na následujících odkazech:

Zaznamenané prezentace: https://www.youtube.com/watch?v=lOCR1pt4u8c

1 Spouštění tisku a slicing: https://www.youtube.com/watch?v=2TcIJT23Nys

2 Modely a programy: https://www.youtube.com/watch?v=wVb1lQvYAhw

3 tisk a kontrola https: //www.youtube.com/watch?v=Sb37y-tKsTw

4 tisk a kontrola https: //www.youtube.com/watch?v=JDVLeH6hKVo

5 tiskarna info a nastaveni 1. vrstvy: https://www.youtube.com/watch?v=x34LkO9d2bI

 

Webinář Začátky práce s 3D tiskárnou

Školy na Dačicku získaly 3D tiskárny v rámci projektu MAP Dačice II. Nyní jsme pro ně, ve spolupráci s PETMAT z. ú., připravili webinář Začátky práce s 3D tiskárnou.

3D tisk
Seminář Šikana ve školním prostředí

Cyklus seminářů o šikaně ve školním prostředí s PaedDr. Zdeňkem Martínkem v rámci projektu MAP Dačice II.

Šikana ve školním prostředí

šikana ve školním prostředí (1.22 MB)

Školy na Dačicku získají 3D tiskárny z projektu MAP Dačice II

Děti ze základních škol na Dačicku budou moci získávat nové znalosti a dovednosti prostřednictvím 3D tiskáren. Moderní technologie poputují do škol v rámci projektu MAP Dačice II. Vybraná zařízení podporují také prostorový tisk z recyklovaných PET lahví, a tím přispějí k ekologickému vnímání světa u dětí.

Celkem devět 3D tiskáren budou moci využívat žáci v základních školách v Dačicích, Slavonicích, Českém Rudolci, Studené, Starém Hobzí, Velké Lhotě, Budíškovicích a Dešné. Technické dovednosti, ale i prostorovou představivost u nich může rozvíjet nejen při odborných předmětech, ale také při výtvarné výchově. Mohou vzniknout nové zájmové kroužky pro děti se zájmem o techniku.

Na pořízení 3D tiskáren navážou i další semináře pro pedagogy, kteří budou se zařízeními ve školách pracovat. Pro jednotlivé školy jsou připraveny také projektové dny. Při nich mohou žáci sledovat, jak z tiskové struny, vyrobené z recyklovaných plastových lahví, vzniká něco nového podle jejich vlastních návrhů, například jednoduchá vykrajovátka na těsto. Získají tak názornou představu o recyklaci a druhotném využití plastu v praxi.

Ve školách na Dačicku se ale 3D tisk osvědčil i při mimořádných opatřeních během koronavirové krize. Děti a učitelé ze škol na Dačicku a Slavonicku v květnu 2020 získaly vytištěné ochranné štíty. Díky spolupráci MAS Česká Kanada a skupiny PETMAT vytiskli dobrovolní tiskaři na 3D tiskárnách celkem 1200 štítů. Materiál do tiskáren, takzvaný filament, byl unikátní tím, že byl vyrobený z recyklovaných PET lahví. Štíty jsou nejen pro pedagogy lepší volbou než ústenky, protože při výuce hraje významnou roli také mimika obličeje. I školáci mají větší svobodu pohybu a snadněji se jim dýchá.

Změna termínu!

Seminář Grafomotorická cvičení v praxi se kvůli mimořádným opatřením přesouvá na 26. listopadu 2020.

grafomotorika

Minikonference Komunikace ve školách, distanční výuka a rovné příležitosti

Ve čtvrtek 18. června se v Dačicích uskutečnila minikonference v rámci projektu MAP Dačice II. Zabývala se otázkou výuky v nouzovém stavu a problémy i příležitostmi, které přinesla. Minikonference Komunikace ve školách, distanční výuka a rovné příležitosti poukázala na potřebu řešit konektivitu škol, která při výuce na dálku při přetížených sítích videohovory leckde selhávala. Zástupci zapojených škol by také uvítali školení pro rodiče žáků k rozvoji informační gramotnosti.

 

minikonference

Děti a učitelé ze škol na Dačicku získali štíty z recyklátu

Děti a učitelé ze škol na Dačicku a Slavonicku získali ochranné štíty z recyklovaného plastu. Díky spolupráci MAS Česká Kanada a skupiny PETMAT vytiskli dobrovolní tiskaři na 3D tiskárnách celkem 1200 štítů. Materiál do tiskáren, takzvaný filament, je unikátní tím, že je vyrobený z recyklovaných PET lahví. Štíty jsou nejen pro pedagogy lepší volbou než ústenky, protože při výuce hraje významnou roli také mimika obličeje. I školáci mají větší svobodu pohybu a snadněji se jim dýchá.

Štíty dostaly děti či učitelé v Budíškovicích, ve školách v Dačicích, Slavonicích, ve Studené, Starém Hobzí, Hříšicích či v Základní umělecké škole Dačice.

O prvním dnu ve škole se štíty natáčela v Dačicích Česká televize:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000140525-udalosti-v-regionech/video/769658

Dne 6. 11. 2019 se uskutečnil v Základní a mateřské škole Český Rudolec seminář na téma "Nácvik čtení s lektorkou Mgr. Irenou Smetanovou. Obsahem semináře byly metody a formy činnostního učení při nácviku čtení s porozuměním v prvním a druhém období, postupy vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných. 

1

2

Dne 21. 5. 2019 proběhl v Katolickém domě v Dačicích worshop s rodiči "Sourozenecké konstelace, rodičovské výchovné styly" s lektorkou Ing. Bc. Marcelou Blažkovou, DiS. Cílem workshopu byl rozbor odlišností chování prvorozených, druhorozených, nejmladších i jedináčků, co je dobré u konkrétního dítěte podporovat a čeho je třeba se vyvarovat. Prostřednictvím sdílení a praktických příkladů ve skupině ostatních rodičů si mohli upevnit či pozměnit svoje výchovné přístupy.

 

Dne 23. 4. 2019 se uskutečnil v Katolickém domě v Dačicích workshop s rodiči "Způsoby reagování na nevhodné chování dětí, rodinné dohody" s Ing. Bc. Marcelou Blažkovou, DiS. Na workshopu byly rodičům poskytnuty návody a tipy, jak podpořit společnou komunikaci a spolupráci s dětmi.

 

Dne 2. 4. 2019 proběhl v Katolickém domě v Dačicích workshop s rodiči "Základy efektivního rodičovství, nalézání potřeb rodičů i dětí", který vedla Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS. Cílem workshopu bylo seznámit rodiče se zásadami efektivního rodičovství a nalézáním potřeb dítěte a jejich naplňováním zvýšit účinnost výchovy.

 

Dne 1. 4. 2019 se uskutečnil v prostorách Základní školy Komenského v Dačicích seminář pro pedagogy "Rizikové chování dětí" a workshop s rodiči "Sociální potřeby dětí a následky jejich neuspokojování a přeuspokojení" s PaedDr. Zdeňkem Martínkem, který působí jako speciální pedagog a etoped v PPP v Pelhřimově. PaedDr. Martínek se věnoval také šikaně a kyberšikaně.

 

Dne 13. 3. 2019 se konalo setkání zaměstnanců škol v ZŠ Slavonice. Účast byla spojená s prohlídkou školy do nově zrekonstruovaných učeben a také sdílením zkušeností mezi učiteli a zaměstnanci škol.

 

Dne 18. 2. 2019 se uskutečnil v prostorách Základní školy Slavonice seminář pro pedagogy "Komunikační dovednosti s rodiči, třídou a kolegy" s Mgr. Karlem Opravilem, který se věnuje lektorské a poradenské činnosti pro školy a firmy. Školám pomáhá měnit klima sboroven a školních tříd.

 

Dne 9. 11. 2018 v 15:00 hodin byl zorganizován seminář pro rodiče "Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme" s lektorkou PhDr. Lidmilou Pekařovou v prostorách Základní školy Komenského v Dačicích.

Pozvánka na seminář pro rodiče

 

Seminář

seminář

Dne 1. 11. 2018 proběhl workshop "Rovné příležitosti ve vzdělávání".

Pozvánka na workshop rovné příležitosti

Zápis z workshopu

Dne 15. 10. 2018 proběhl seminář pro pedagogy "Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku 6-15 let, jak vychovat slušného člověka v letech 6-15" s lektorkou PhDr. Lidmilou Pekařovou v prostorách Základní školy Komenského v Dačicích.

Pozvánka seminář pro pedagogy