Pracovní skupiny MAPI

Pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče Čtenářská gramotnost, kompetence pro používání cizího jazyka Matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, digitální kompetence Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, neformální a zájmové vzdělávání, sociální a občanské kompetence, kulturní povědomí a vyjádření dětí a žáků Kariérové poradenství, řízení škol, systémová podpora škol pro získání "mimorozpočtových" prostředků
Expert pracovní skupiny

Bc. Božena Velíšková

PaedDr. Jaroslav Baláš Mgr. Václav Tröstl Lucie Sovová Mgr. Vladimír Hokr
člen Mgr. Jana Vondráčková Mgr. Kamila Tröstlová  Mgr. Zbyněk Drbout Mgr. Kateřina Přibylová Mgr. Luboš Laczko
člen Bc. Zuzana Kojanová Mgr. Jana Matoušková Mgr. Bohumír Kratoška Mgr. Věra Soukupová Mgr. František Janouch
člen Lucie Kolářová Mgr. Adéla Sladká Mgr. Lenka Kučerová Karel Zettl Mgr. Gabriela Štrosserová
člen       Mgr. Jana Boušová Mgr. Gabriela Urbánková

 

Jednotlivé pracovní skupiny se věnují konkrétním oblastem vzdělávání. Jejich úkolem je navrhnout konkrétní opatření a aktivity pro zlepšení klíčových kompetencí žáků i kvality výuky jako takové.

SWOT analýzy vytvořené pracovními skupinami:

 

SWOT-3 analýza - povinná opatření MAP

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem