Řídící výbor MAP III

Řídící výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP (Místní akční plán). Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. V čele ŘV stojí předseda, který je volen na prvním zasedání. ŘV si definuje vlastní postupy rozhodování, řídí se platným Statutem a Jednacím řádem. Role ŘV je spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Složení Řídícího výboru MAP III pro ORP Trhové Sviny:

1. Ing. Magdalena Chytrová Zástupce realizátora MAP MAS Sdružení Růže z.s.
2. Mgr. Michal Jarolímek Zástupce zřizovatele škol Město Nové Hrady - místostarosta
3. Mgr. Věra Korčaková, od 21.10.2022 Ing. David Štojdl Zástupce ORP Město Trhové Sviny - starostka
4. Mgr. Lucie Jarkovská, od 1.7.2022 Mgr. Lenka Nováková Zástupce KAP Krajský úřad Jihočeského kraje
5. Ing. František  Vaněček Zástupce zřizovatele škol Obec Horní Stropnice - místostarosta
6. Mgr. Vladimír  Hokr  Zástupce zřizovatele škol Město Nové Hrady - starosta
7. Mgr. Vít Golombek Zástupce vedení škol ZŠ a MŠ Horní Stropnice - ředitel
8. Mgr. Václav  Tröstl Zástupce vedení škol ZŠ a MŠ Petříkov - ředitel
9. Mgr. Jana  Matoušková Zástupce učitelů ZŠ Trhové Sviny - zástupce ředitele
10. Mgr. Luboš Procházka Zástupce ZUŠ ZUŠ Trhové Sviny - ředitel
11. Lucie Kolářová Zástupce realizátora MAP MAS Sdružení Růže z.s.
12. Lucie Sovová Zástupce organizací neformálního vzdělávání Kána Nové Hrady
13. Bc. Zuzana Kojanová Zástupce vedení škol MŠ Trhové Sviny - ředitelka
14. Helena Kyselová  Zástupce rodičů  
15. Mgr. Luboš Laczko Zástupce vedení škol ZŠ Borovany - ředitel
16. Karel Zettl Zástupce sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči ohroženými sociálním vyloučením a chudobou Domeček Trhové Sviny - ředitel
17. Bc. Gabriela Švehlová Zástupce NPIČR NPIČR
18. Hana Vojtová Zástupce obce, která nezřizuje školu Obec Slavče - starostka
19. Ing. František Kolář Zástupce ORP Město Trhové Sviny - tajemník
20. Jana Mládková Zástupce školní družiny ZŠ a MŠ Horní Stropnice

 21.     Lenka Pytelková (od 15.9.2022)  Zástupce rodičů                                    

 

1. setkání členů Řídícího výboru MAP III pro ORP Trhové Sviny se uskutečnilo 25. dubna 2022 od 14:45 hodin v Borovanech, pozvánka zde, zápis zde.

Dokumenty schválené na jednání ŘV MAP III pro ORP Trhové Sviny dne 25. 4. 2022 - Statut a Jednací řád, Komunikační plán, Organizační struktura, Identifikace dotčené veřejnostiObsazení pracovních skupin.

 

2. setkání členů Řídícího výboru MAP III pro ORP Trhové Sviny se konalo 15. září 2022 od 14:00 v Borovanech, pozvánka zde, zápis zde.

Dokumenty schválené na jednání ŘV MAP III pro ORP Trhové Sviny dne 15. 9. 2022 - Aktualizace strategického rámce, verze 13.0, Organizační struktura, Komunikační plán.

 

3. setkání členů Řídícího výboru MAP III pro ORP Trhové Sviny se konalo 12. ledna 2023 od 16:00 v Trhových Svinech. Toto setkání proběhlo hromadně se setkáním pracovních skupin projektu. Při tomto setkání nebylo třeba schvalovat žádné dokumenty.

 

4. setkání členů Řídícího výboru MAP III pro ORP Trhové Sviny se bude konat 27. června 2023 od 14:00 v Borovanech. Pozvánka zde, zápis zde.

Dokumenty schválené na jednání ŘV MAP III pro ORP Trhové Sviny - Akční plán 2023, Akční plán 2024, Akční plán 2025, SR MAP do roku 2025, Agregovaný popis potřeb škol

 

5. setkání členů Řídícího výboru MAP III pro ORP Trhové Sviny se konalo 28. listopadu 2023 od 14:00 v Borovanech. Pozvánka zde, zápis zde.