Setkávání ředitelů MAP III

  • Setkání ředitelů ZŠ a MŠ v ORP Trhové Sviny - 3. května 2022 v Trhových Svinech - pozvánka zde, zápis zde

 

  • Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ v ORP Trhové Sviny - 27. září 2022 ve Svatém Janu nad Malší - pozvánka zde, zápis zde.
  • Setkání ředitelů ZŠ a ZUŠ v ORP Trhové Sviny - 4. října 2022 v Horní Stropnici - pozvánka zde, zápis zde.

 

  • Výjezd za příklady dobré praxe pro ředitele ZŠ, MŠ, vedoucí učitelky a zřizovatele - Klatovy - 3. - 4. listopadu 2022 - pozvánka zde.

 

  • Vánoční setkání ředitelů ZŠ, MŠ, vedoucích učitelek a zřizovatelů - 24. listopadu 2022 od 16:00 v Žárské hospůdce - pozvánka zde.

 

  • Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ v ORP Trhové Sviny - 11. dubna 2023 v Borovanech - pozvánka zde, zápis zde.
  • Setkání ředitelů ZŠ a ZUŠ v ORP Trhové Sviny - 13. dubna 2023 v Jílovicích - pozvánka zde, zápis zde.

 

  • V červnu se uskutečnilo jen setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ, a to v MŠ Ločenice - 15. června 2023 - pozvánka zde, zápis zde.

 

  • Další setkání ředitelů se uskuteční na podzim roku 2023.